Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

27.11.2017

FFC:s representantskap kräver totalstopp för trakasserier

FFC:s representantskap fördömer alla former av sexuella trakasserier och mobbning på arbetsplatserna.

Representantskapet påminner i sin resolution om att Arbetsgivaren är ansvarig för att skydda sina arbetstagare och ingripa i trakasserier eller hotfullt beteende som arbetstagarna utsätts för.

– Alla arbetstagare har mänskliga rättigheter, och man ska inte behöva tolerera trakasserier i något yrke. Arbetsplatsen är ingen köttdisk.

Måste värna om anställningsvillkoren för de mest utsatta

Den avtalsrörelse på förbundsnivå som pågår som bäst har visat att Finlands näringsliv övervakar kollektivavtalsförhandlingarna med ett fast grepp, och arbetsgivarna har inte en äkta vilja att förhandla om branschvisa utvecklingsbehov som gäller anställningsvillkoren. Arbetsgivarsidans förhandlare gömmer sig hellre bakom riksförlikningsmannens rygg, vilket lockouten som har utlysts i skidcenter- och programservicebranschen visar.

FFC:s representantskap förutsätter att uppgörelserna i avtalsrörelsen den gången görs på förbunds- och branschnivå. Samtidigt måste man ändå värna om löneutvecklingen och anställningsvillkoren för de arbetstagare som har det allra sämst ställt.

Studerande förtjänar en högklassig utbildning

Inbesparingarna som riktas mot yrkesutbildningen innebär ett hot mot kunskapsutvecklingen bland både unga och vuxna. Samtidigt förändrar reformen av yrkesutbildningen inlärningen som sker på arbetsplatserna och innebär utmaningar för kvaliteten på utbildningen, konstaterar representantskapet.

– Arbetsplatsen fungerar som en bra inlärningsmiljö om resurserna för undervisningen och handledningen är tillräckliga. Det tar tid att handleda och undervisa studerande, och det måste beaktas när arbetet organiseras.

Studerande är i arbetslivet i första hand för att lära sig och de får inte användas som ersättande arbetskraft, betonar FFC:s representantskap.

Hela resolutionen från FFC:s representantskap