Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

27.3.2024

FFC och sina medlemsförbund fortsätter sina politiska stridsåtgärder

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf:s, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf:s och Finlands Sjömans-Union FSU rf:s hamnarbetare fortsätter sina politiska stridsåtgärder den 1.4.2024 klockan 00.00 i Finlands hamnar. Stridsåtgärden upphör den 7.4.2024 kl. 23.59 om inte annat meddelas.

Stridsåtgärder omfattar inte Helsingfors passagerarterminaler i Skatuddshamnen, Olympiahamnen eller Västra hamnen, inte heller passagerarhamnarna i Åbo, Nådendal, Vasa, Mariehamn eller Långnäs.

Finlands Sjömans-Union:s övriga medlemmar utför inte arbetsuppgifter som hör till hamnarbetare och som omfattas av stridsåtgärden.             

Finlands Sjömans-Union FSU rf uppmanar sina medlemmar att avhålla sig ifrån allt sådant arbete som omfattas av hamnarbetarnas stridsåtgärd. I övrigt utför Sjömans-Unionens medlemmar alla de arbetsuppgifter som normalt tillhör dem.