Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

4.4.2019

FFC och fackförbunden kräver mer resurser för myndighetstillsyn inom arbetarskyddet

FFC och fackförbunden är bekymrade över att myndighetsresurserna inom arbetarskyddet är så små. Förbunden vill ha fler arbetsplatsinspektioner och effektivare tillsyn, så att man kan ingripa i försummelser av arbetarskyddet på arbetsplatserna.

– Ett tankeväckande exempel på att Regionförvaltningsverken inte har tillräckliga resurser för att göra arbetarskyddsinspektioner kom fram, när det i offentligheten blev känt att arbetstagarnas anställningsvillkor och arbetarskydd vid vissa restauranger kränks grovt och på ett sätt som tyder på människohandel, säger Anne Mironen som är expert på arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor på FFC.

Enligt FFC och förbunden är det möjligt att effektivera tillsynen av arbetarskyddet och den grå ekonomin genom att utöka antalet inspektörer. Det behövs fler inspektörer också därför att det, vid sidan av de traditionella arbetarskyddsriskerna, uppstår nya utmaningar inom arbetarskyddet i takt med att arbetet och arbetslivet förändras.

Myndighetstillsynen klarar för tillfället av att ingripa i en del av missförhållandena inom arbetarskyddet, men på grund av knappa resurser förblir effekten av tillsynen otillräcklig i Finland. Det faktum att tillsynsmyndigheternas resurser inte har utökats i samma takt som nya uppgifter har tillkommit, har de senaste åren tärt på resurserna för övervakningen av säkerheten och hälsan på arbetsplatserna.

– Det sammanlagda antalet inspektörer måste utökas, för att man ska kunna ingripa ordentligt i missförhållandena. De små tillsynsresurserna har också lett till de som övervakar arbetarskyddet numera samarbetar mindre med arbetsmarknadsparterna. När arbetslivet förändras är det ändå väldigt viktigt att fackförbunden och arbetarskyddstillsynen för en dialog om arbetsförhållandena och hur de borde utvecklas, betonar Anne Mironen.

För att arbetarskyddstillsynen ska kunna effektiveras måste också lagstiftningen rättas till.

– Under nästa valperiod borde arbetarskyddsinspektörerna få befogenheter att utfärda administrativa påföljdsavgifter, vilket skulle effektivera övervakningen och få fler att följa bestämmelserna, påpekar Anne Mironen från FFC.

Arbetarskyddstillsynen av frågor som gäller inomhusluften vill FFC och fackförbunden effektivera genom att också skriva in fastighetsägarnas skyldigheter i arbetarskyddslagen.

Mironen betonar att en förutsättning för att produktiviteten ska kunna öka, är att också arbetarskyddet är i skick på arbetsplatserna.

– När man försummar de grundläggande skyldigheterna inom arbetarskyddet, så syns det som fysisk och psykisk överbelastning samt som sjukdomar och arbetsolycksfall.