Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

8.3.2023

Puolet suomalaisista merenkulkijoista on naisia, jotka ylläpitävät Suomen meriliikenteen huoltovarmuutta

Hyvää kansainvälistä naistenpäivää 8.3.2023!

Suomalaisesta reilusta 7 000 merenkulkijasta puolet ovat naisia, jotka työskentelevät kaikilla eri alustyypeillä matkustaja-aluksista lastialuksiin, lauttoihin, losseihin, yhteysaluksiin ja jäänmurtajiin. Suomesta tuskin löytyy alustyyppiä, jolla ei olisi naista töissä: myös sisävesien puskuproomuilla on töissä naisia.

Laivahuoltaja Sanna Viitanen on naistenpäivänä 8.3.2023 töissä Perämerellä, Kokkolan edustalla, jäänmurtaja Otsolla.

Suomen meriliikenteen huoltovarmuuden turvaaminen on tärkeämpää kuin aikoihin. Tilanne Itämerellä on kiristynyt Ukrainan sodan johdosta. Suomen Huoltovarmuuskeskuksen uunituoreesta huoltovarmuusraportista, Selvitys merenkulun huoltovarmuudesta, käy ilmi, että ainoa keino turvata ja taata Suomen meriliikenteen huoltovarmuus ja turvallisuus on Suomen lippu aluksen ahterissa, jolloin Suomen valtiolla on mahdollisuus ottaa käyttöön "näkymätön ohjaava käsi", eli ottaa yli hallintaansa ja turvattavakseen Suomen lipun alla olevat alukset ja miehistöt. Aiheesta tarkempi juttu: Kuka suojelee merimiestä Itämerellä? 

Suomalaiset alukset tuovat rahdin Suomeen - ulkomaiset alukset kääntyvät ympäri

Mikäli tilanne Itämerellä kiristyy, ulkomaalaiset alukset ja varustamot eivät kuljeta Suomeen rahtia kuin suuria "lunnaita" vastaan. Mitä todennäköisimmin niiden miehistöt katsovat parhaaksi kääntää aluksen kurssin toisaalle, eli lähtevät lipettiin ja pois kriisiherkältä konfliktialueelta. Ainoa tae taata kuljetukset on aluksen perässä oma, Suomen lippu, jossa purjehtii omat, suomalaiset miehistöt.

Näistä miehistöjen jäsenistä puolet ovat siis naisia. On siis aika ravistella perinteistä käsitystä siitä, että merenkulku ja logistiikka ovat miesvaltaisia aloja: merenkulku, jos joku on naisten vahvaa osaamisaluetta - ja kauppoihimme sekä teollisuuden raaka-aineiksi kuljettamat tuotteet toimittavat meille pitkälle naiset.


Jäänmurtaja Otso avustustöissä Perämerellä maaliskuussa 2023.

Suomi oli maailman ensimmäisiä maita, jossa naisille annettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus vajaa 117 vuotta sitten. Vuonna 1906 annettu naisten äänioikeus oli maallemme suuri askel, jonka myötä Suomesta on muodostunut maailman tasa-arvoisimpia maita: naisilla on mahdollisuus käydä koulua, opiskella ja tehdä työtä samassa missä miestenkin. Hienompaa lahjaa ihmiselämän ja tasa-arvon toteuttamiseksi ei voi antaa kuin koulutuksen ja tasavertaisen työnteon mahdollisuuden sukupuolesta riippumatta. Naisen ei tarvitse jäädä kotiin vain lapsia hoitamaan ja elää puolison almujen varassa, vaan hän voi itse tienata omat rahansa ja elää omaa elämäänsä. Hieno edistysaskel on, että myös perhevapaauudistuksen saralla Suomessa ollaan kulkemassa kohti tasa-arvoisempaa työnjakoa, josta puolustusministeri Antti Kaikkonen näytti mallia.

"Kylmää päätä, rauhallisuutta ja vakautta tarvitaan valtiojohdossa ja merenkulussa"

Suomalaiset naiset ovat yhteiskuntamme vahva kivijalka ja tekevät töitä siinä missä miehetkin. Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden säätämisen jälkeen Suomessa on ollut naispresidentti ja pääministerimme Sanna Marin on valittu maailman vaikutusvaltaisimpien poliitikkojen ja päättäjien joukkoon. Tämä, jos mikä, on Suomelle hieno saavutus. Marin luotsaa Suomea vahvalla ja vakaalla otteella eteenpäin Euroopan turvallisuusaallokossa, samaan aikaan kun suomalaiset naiset ohjaavat suomalaiset kauppa-alukset turvallisesti maamme satamiin talvimerenkulun olosuhteissa. Kylmää päätä, rauhallisuutta ja vakautta tarvitaan tämänkin tehtävän hoitoon sekä ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä.

Ilman merenkulun miehistötukea ei ole suomalaista merenkulkua

Ilman suomalaisia naisia ei ole suomalaista kauppamerenkulkua. Ja ilman merenkulun miehistötukea ei ole suomalaista merenkulkua. Oppositiopuolueet kokoomus ja kristilliset sekä valtiovarainministeriö esittävät erilaisten liberaaleja ajatuksia ajavien ajatushautomoiden säestyksellä leikkausta merenkulun miehistötukeen.

Vajaa 120 vuotta sitten Suomessa annettiin naisilla äänioikeus ja tämänkin askeleen myötä naisten oikeus tehdä töitä ja ansaita rahaa kasvoi. Merenkulussa miehet ja naiset ansaitsevat saman palkan tehtävän - ei sukupuolen - perusteella. Toista, yhtä tasa-arvoista, ammattia Suomesta löytyy harvasta.

Miksi oppositiopuolueet haluavat viedä suomalaisilta merenkulkijoilta ja naisilta työnteon mahdollisuuden ja tehdä heistä työttömiä. Onko työttömyyskortistossa istuva merenkulkija Suomen valtion talouden kannalta järkevä vaihtoehto: ei ole. Työnteko on aina kannattavaa niin valtiolle kuin ihmisille itselleenkin. Ei tehdä suomalaisista merinaisista "kotirouvia".  Pidetään talouden ja merenkulun rattaat pyörimässä! Suomalaiset merinaiset turvaavat Suomen merenkulun - ja huoltovarmuuden kuljetukset. Myös Suomen merenkulun osaaminen, koulutus ja jatkuvuus on turvattava.