Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

8.9.2020

Val av huvudförtroendeman under coronapandemin

Styrelsen för Sjömans-Unionen beslöt under sitt möte i september att de valperioder för huvudförtroendeman som skulle utgå under coronapandemin förlängs med ett år. I de rederier där pandemin inte har medfört åtgärder som till exempel permitteringar fortsätter huvudförtroendemännens valperioderna enligt tidigare praxis.

Styrelsen kan vid behov besluta om ändringar i huvudförtroendemannens valperiod då coronasituationen förändras.