Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

29.11.2021

Julhälsningarna publiceras på sjömans-unionens hemsida

Sjömans-Unionen publicerar som tidigare de traditionella julhälsningarna på Sjömans-Unionens hemsida. Julhälsningarna är avgiftsfria för Unionens medlemmar och pensionärer samt befäl. 

Julhälsningarna är ett sätt för Sjömans-Unionens medlemmar att hälsa till varandra och endast sådana hälsningar som skickats av medlemmar eller pensionärer tillhörande Unionen publiceras. 

Hur skickar du julhälsningar? 

På Sjömans-Unionens hemsida du länken ”Skicka julhälsningar”.

Genom att klicka på länken kommer du till en sida där du hittar en blankett i vilken du direkt kan fylla i julhälsningarna. 

Fartygens julhälsningar (manskapets namnlista): 

Lämna första fältet tomt och skriv i andra fältet (fartyget/föreningen/ort) det fartygets namn från vilket hälsningarna kommer. För inte in några andra uppgifter i fältet! 

För att namnlistorna ska se snygga ut kan namnen till exempel först föras in en Excel-tabell i vilken efternamnet finns i den första kolumnen och förnamnet i den andra. Ordna sedan namnen i alfabetisk ordning från A till Ö med avseende på efternamnet. Kopiera som följande steg namnen ur Excel-tabellen och klistra in dem i nätblankettens namnfält. (Markera alla namn, använd kopiera och klistra in funktionen). 

Innan man skickar i väg blanketten ska man försäkra sig om att alla namn finns med, framför allt när det gäller stora fartyg där namnlistorna är långa. 

Julhälsning från en enskild person som jobbar i land eller är pensionär: 

Du kan även skicka julhälsningar som privatperson. (Ifall du jobbar till sjöss, försäkra dig då om att ditt namn inte finns med på besättningslistan, så att namnen inte dubbleras.) 

Skriv in hälsningen i det första fältet. I det andra fältet skriver du in fartyget/föreningen/ort. I det tredje fältet skriver du ditt namn med efternamnet först.

Du kan även bifoga en bild till hälsningen om du så vill.