Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

25.3.2020

Sjömännens fackförbund fördömer Försörjningsberedskapscentralens avsikt att ekonomiskt stöda fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg


Sjömännens fackförbund fördömer Försörjningsberedskapscentralens avsikt att ekonomiskt stöda fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg (M/s Galaxy under svensk och M/s Megastar under estnisk flagg).

Samtidigt har finländska passagerarfartyg stoppats i hamn i Helsingfors och Mariehamn, och nästan 2 500 finländska sjömän som arbetar på dem är permitterade. 

- Försörjningsberedskapscentralen och finska staten har fattat ett obegripligt beslut.

- Det är upprörande att finska staten stöder passagerarfartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då man i stället omedelbart kunde ta i trafik finländska fartyg för passagerare och frakt, konstaterar de tre fackförbunden.

Just nu har Viking Lines M/s Gabriella och M/s Mariella samt Tallink Siljas M/s Silja Serenade stoppats i Helsingfors och Viking Lines M/s Rosella i Mariehamn, alla finskflaggade. 

- Finska skattebetalare får nu betala stöd åt fartyg som seglar under svensk och estnisk flagg, då de här staterna kunde stöda sin sjöfart själva om de vill att frakten till deras hemländer sköts trots coronaepidemin. 

- Försörjningsberedskapscentralens beslut att ekonomiskt stöda fartyg under svensk och finsk flagg bör återtas. Antingen M/s Gabriella, M/s Mariella eller M/s Silja Serenade kunde uppta trafik mellan Helsingfors och Estland. M/s Rosella som nu ligger sysslolös i Mariehamn kan sättas in för frakt trafik till exempel mellan Åbo och Stockholm. 

Sjömansförbunden förutsätter att Försörjningsberedskapscentralen omedelbart återtar sitt beslut att stöda utländska fartyg. Förbunden förutsätter att Försörjningsberedskapscentralen gör ett snabbt beslut om detta. 

Helsingfors den 25 mars 2020

Finlands Sjömans-Union FSU rf 
Simo Zitting / ordförande
+358 400 813 079

Finlands Maskinbefälsförbund
Robert Nyman / verksamhetsledare
+358 50 454 2767

Finlands Skeppsbefälsförbund
Johan Ramsland / verksamhetsledare
+358 40 667 2227