Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

18.9.2020

Sjömansförbunden: Riksdagens stöd till sjötrafiken måste riktas till fartyg under finsk flagg - Traficom öppnar konkurrensutsättning av sjörutter för alla EU-flaggstater


Sjöfartens arbetstagarorganisationer kräver att riksdagens anslag till sjötrafiken riktas till finska rederier och fartyg under finsk flagg.

Rädsla för EU hotar att öppna Pandoras box inom sjöfarten


Den 18 september meddelade Traficom att de öppnar en konkurrensutsättning av de första sjörutterna som underhålls med statligt stöd. De rutter som Traficom identifierat behöver coronastöd är förbindelser från Åbo eller Nådendal till Stockholm via Åland samt från Åbo eller Nådendal till Kapellskär via Långnäs.

- Anslagen som den finska riksdagen beviljat sjötrafiken måste riktas till finska rederier och fartyg under finsk flagg, kräver Robert Nyman, verksamhetsledare vid Finlands Maskinbefälsförbund.

Traficoms konkurrensutsättning baseras på riksdagens tilläggsanslag på 24,7 miljoner euro till sjötrafiken. Sjöfartens arbetstagarorganisationer är rädda att tjänstemännen vid Traficom öppnar Pandoras box av ”rädsla för EU”.

- Konkurrensutsättningen är öppen för alla rederier som kan tillhandahålla ett fartyg som registrerats under ett EU-lands flagga och transporterar resenärer och frakt samt uppfyller de övriga villkoren i anbudsbegäran. Det låter mer än oroande.

Vårens fel får inte upprepas


I våras fattade Försörjningsberedskapscentralen i Finland ett snabbt stödbeslut där de beviljade ekonomiskt stöd till fartyg under estnisk och svensk flagg. Något svar på vilka grunder stödet gavs till dem har fortfarande inte getts.

- Medel från finska skattebetalare användes till att stödja fartyg under utländsk flagg (estnisk och svensk) samtidigt som finska fartyg stod i kaj i väntan på arbete, påminner Sjömans-Unionens förbundssekreterare Kenneth Bondas.

Coronapandemin har försatt de finska rederierna i sin djupaste kris på 30 år. Än ser man inget slut på nedgången och ingen kan säga hur många fartyg under finsk flagg som finns kvar efter krisen.

- M/s Silja Serenade seglar under finsk flagg och gjorde framgångsrika kryssningar till Riga i somras, men i augusti meddelades det att fartyget blir liggande vid kaj och ersätts av estniska M/s Baltic Queen. Finska arbetstagare permitteras och ersätts av estniska sjömän, suckar Johan Ramsland, verksamhetsledare vid Finlands Skeppsbefälsförbund.

Försäljningen av ett finskt passagerarfartyg skulle innebära hundratals arbetslösa i Finland


I dag finns det bara 6 700 finska sjömän kvar. Var och en av dem behövs för att vi ska kunna bevara de nationella sjöfartskunskaperna och trygga en kontinuitet. I våras permitterades tusentals av dem och arbetslösheten bland sjömän steg till över 50 procent. Rädslan är att siffran kommer att stiga till samma höjder även i höst.

- Om finska rederier och fartyg under finsk flagg inte stöds nu är det klart som korvspad att man kan bli tvungen att sälja dem, vilket innebär att tusentals sjömän mister sina jobb.

Ett passagerarfartyg sysselsätter hundratals arbetstagare. Om man dessutom räknar med underleverantörer och andra indirekta ekonomikedjor stiger sysselsättningseffekten av ett fartyg till tusentals personer och reflekteras också på flera andra branscher i Finland.

Mest orolig är man att de finska försörjningsberedskapstransporterna skulle skötas med dålig utrustning och dåliga arbetsvillkor i den nya konkurrensen.

- EU har flera bekvämlighetsflaggstater, som t.ex. Gibraltar, Malta och Cypern.

Exotiska öar är kända skatteparadis. Där är beskattningen lägre eller obefintlig och besättningens arbetsvillkor ägnas ingen som helst uppmärksamhet.

Den 10 september blockerades ett bekvämlighetsflaggfartyg under panamansk flagg i Raumo. Besättningen på fartyget hade lönefordringar på över USD 70 000 och behandlades dåligt på fartyget. Polisen hjälpte sex besättningsmedlemmar lämna fartyget.

- Vill vi ha mer av sådant i våra finska vatten? Absolut inte. Det vore bra om någon minister också tog stark ställning i frågan.

Sjömansförbunden anser att riksdagens tilläggsanslag som Traficom använder till sjötrafiken absolut måste riktas till fartyg under finsk flagg.