Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

10.5.2023

Merimies-Unionin valtuusto: Suomen lipun ja suomalaisten merimiesten tulevaisuus on turvattava tulevassa hallitusohjelmassa

Suomeen johtaa yksi tie: meritie. Suomalaiset merimiehet ja laivat hoitavat maamme huoltovarmuuskuljetuksia. Ilman heitä merikuljetustemme huoltovarmuutta ei voi enää taata. Suomalaisten merimiesten tulevaisuus ja varustamoidemme toiminnanedellytykset Suomen lipun alla on turvattava tulevassa hallitusohjelmassa.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

 

Suomen tuonnista yli 90 prosenttia kuljetetaan laivoilla: niin ruoka, päivittäistavarat, lääkkeet, teollisuuden raaka-aineet ja polttoaine. Ukrainan sodan seurauksena Itämeri on epävakaampi kuin aikoihin. On entistäkin tärkeämpää, että merikuljetusten toimivuudesta huolehditaan. Suomen on tuettava merenkulkuaan jatkossakin EU:n merenkulun suuntaviivojen mukaan kuten muut merenkulkua harjoittavat valtiot tällä hetkellä tekevät. Suomalaisten merimiesten tulevaisuus on turvattava.

Suomessa puhutaan merenkulun tukijärjestelmästä, mutta pitäisi puhua palautusjärjestelmästä: suomalaiset merimiehet maksavat verot ja eläkemaksut kuten kaikki työssäkäyvät. Varustamo tilittää maksut valtiolle, mutta valtio palauttaa varustamoille takaisin: verot, työnantajan osuuden merimieseläkevakuutusmaksuista ja tapaturmavakuutusmaksuista.

Ruotsissa on käytössä vastaava järjestelmä. Siellä rahoja ei tilitetä eteenpäin: varustamot vain ilmoittavat työntekijöidensä ennakonpidätykset Verohallinnolle. Ruotsissa ei ole aikomustakaan tehdä leikkauksia merenkulkijoiden tukijärjestelmään. Myös Tanska panostaa vahvasti oman meriklusterinsa kehittämiseen.

Mikäli suomalaisen merenkulun toimintaedellytyksiä ei tueta hallitusohjelmassa, varustamot ulosliputtavat alukset lähimpiin kilpailijamaihin, joissa merenkulun toimintaedellytyksiä edelleen tuetaan EU:n merenkulun suuntaviivojen mukaan. Alukset jatkavat liikennöintiä edelleen samalla reitillä, mutta vieraan lipun alla. Varustamoiden voitot ja tuloksesta maksettavat verot valuvat ulkomaille. Suomalaiset merimiehet joutuvat työttömiksi. Valtion maksettavaksi jää suomalaisten merimiesten joukkotyöttömyys. Suomen merikuljetusten huoltovarmuus menetetään. Merimiesammattitaito katoaa.

Suomen merikuljetusten huoltovarmuuden turvaamisen kannalta olennaista on aluksen lippuvaltio, eikä laivan omistussuhde tai sen kuljettaman lastin omistus. Suomen valtio voi ottaa hallintaansa poikkeusoloissa ainoastaan Suomen lipun alla purjehtivat alukset, muttei ulkomaan lipun alla olevia aluksia. Suomella on oikeus suojella Suomen lipun alla purjehtivia aluksia myös kansainvälisillä vesialueilla.

Suomen valtio ei voi määrätä sotatilassa ulkomaisia aluksia ajamaan satamiinsa ja pyytää heitä kuljettamaan maahamme tavaraa. Aiemmissa konflikteissa on hyvin nähty, että vieraat valtiot tarvitsevat aluksensa omaan käyttöönsä, eivätkä ulkomaalaiset miehistöt ole sitoutuneita toimittamaan Suomeen lasteja.

Ainoa keino turvata Suomen merikuljetusten huoltovarmuus tilanteessa kuin tilanteessa on Suomen lippu ja suomalaiset miehistöt. Suomen on pidettävä huolta omista merimiehistään ja laivoistaan. Tulevassa hallitusohjelmassa on turvattava suomalaisten merimiesten tulevaisuus ja varustamoidemme toiminnanedellytykset Suomen lipun alla.