Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

30.8.2021

Sjömans-Unionens elektroniska medlemstjänst - Uppdatera din information!

Sjömansunionens medlem, gå in på den elektroniska medlemstjänsten och uppdatera din kontakt- och arbetsplatsinformation.
På detta vis hålls din information uppdaterad.

Logga in på elektroniska medlemstjänsten.

Om inloggningen inte lyckas, kontakta medlemsregistret: jasenrekisteri@smu.fi