Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

12.9.2023

Merenkulun Turvallisuuspalkinto Sea Sunday merikapteeni Matti Aaltoselle

Merenkulun turvallisuuspalkinto luovutettiin 11.3.2023 merikapteeni Matti Aaltoselle. Palkinnon Aaltoselle luovutti liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, joka toi palkinnonjakotilaisuudessa selväsanaisesti samalla esiin merenkulun – ja erityisesti huoltovarmuuden – merkityksen maallemme.

Merikapteeni Matti Aaltonen on tehnyt mittavan uran merenkulun turvallisuutta edistävissä viranomaistehtävissä. Hän on toiminut virkaurallaan niin asiantuntijan, esimiehen kuin ylimmän johdon tehtävissä. Aaltosen uraan on kuulunut mm. luotsauksen asiantuntijatyötä ja toiminnan kehittämistä, suomalaisen alusliikenteen ohjauksen eli VTS-toiminnan käynnistämistä ja edelleen kehittämistä.

Aaltonen on kehittänyt ja ylläpitänyt myös Suomen ja erityisesti liikennehallinnon virastojen valmiutta merenkulun huoltovarmuuteen ja toimintavarmuuteen liittyen viranomaisvelvoitteiden osalta, toimien tiiviissä yhteistyössä niin kansainvälisten viranomaisten, Huoltovarmuusorganisaation, Suomen Varustamoiden sekä muiden meriklusterin toimijoiden kanssa. Aaltonen on ollut myös mukana kehittämässä yhtenäisiä kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja vaatimuksia merenkulun turvallisuuden edistämiseksi.

Merenkulkuasiat kiinnostavat ministeriä

Liikenneministeri Lulu Ranne jäi juttelemaan merenkulun eri toimijoiden kanssa palkinnon luovutuksen jälkeen ja kertoi olevansa erittäin kiinnostunut – ja haluavansa oppia lisää – merenkulusta. Tuore liikenneministeri kertoi käyneensä tutustumassa menneellä viikolla jo Harmajan luotsiasemaan.

- Merenkulku on erittäin tärkeää Suomelle. Näinä aikoina yhteiskunnassamme turvallisuus on ensisijainen asia ja sen osana erityisesti huoltovarmuutemme. Suomi on kuin saari ja toimiva merenkulku on hallituksellekin keskeinen asia”, painotti liikenneministeri Lulu Ranne.

Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday on Suomen viranomaisten sekä ammatti- ja vapaa-ajan merenkulun järjestöjen vuonna 1997 perustama tunnustus, jonka myöntämisestä päätetään vuosittain. Palkintotoimikunnan puheenjohtajaorganisaationa toimii Suomen Merimieskirkko.

Palkinto on huomionosoitus, jota symbolisoi palkinnon saajalle annettava esine. Esine on 36 cm korkea pronssivalu Emil Cedercreutzin Ruorimies-veistoksesta, jonka kipsimalli löytyi Cedercreutzin museosta Harjavallasta.