Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

3.6.2021

Reserestriktionerna inom sjöfarten måste hävas omedelbart eller så blir tusentals sjömän definitivt arbetslösa

Tusentals finska sjömän hotas av arbetslöshet om inte Finlands regering öppnar upp kryssningstrafiken till närliggande länder i sommar.


Social- och hälsovårdsministeriet har berett ett lagförslag rörande inresa och därtill hörande coronatestning och -intyg. Detta lagförslag skiljer sig från EU:s resedirektiv. I lagförslaget stramar Finland åt sina resedirektiv, medan övriga Europa lättar dem till sommaren när coronaläget förbättrats.

I finska passagerarfartygsrederier har SHM:s lagförslag tagits emot med chock. En lyckad kryssningssäsong i sommar är livsviktig för passagerarfartygsrederiernas ekonomi. Passagerarmängderna har fallit till nära noll medan reserestriktionerna varit i kraft.

Enligt förslaget ska passagerare som inte har något intyg över vaccination eller genomgången COVID-19-sjukdom uppvisa ett intyg över ett negativt testresultat före resan och göra ytterligare ett test efter inresan. Resandet görs alltså alldeles för svårt och byråkratiskt.

Om de finska passagerarfartygsrederierna inte får sina fartyg i trafik snarast möjligt förlorar de sommarens kryssningssäsong, vilket leder till massarbetslöshet bland finska sjömän.

- Omkring 4 800 finska sjömän arbetar på finska passagerarfartyg. Därtill arbetar ca 1 800 sjömän på frakt- och andra fartyg som transporterar passagerare. Merparten av personalen på passagerarfartygen har varit permitterad i över ett år till följd av coronapandemin, berättar Sjömans-Unionens ordförande Kenneth Bondas.

Ändringen i lagen om smittsamma sjukdomar som SHM nu berett och som rör inresa skulle leda till en mycket omänsklig situation för passagerarfartygens personal: arbetstagarna på fartyget skulle behöva sitta i minst tre dygns karantän efter varje skift på grund av testskyldigheten. Kravet står i strid bl.a. med den status som nyckelarbetare som FN gett sjömännen och som Finland godkänt.

Det går att resa hälsosäkert i Finland redan nu: fram till slutet av juni kommer äldre och andra i riskgrupper att ha vaccinerats två gånger och 70 procent av hela befolkningen kommer att ha fått sin första spruta. SHM:s lagförslag rörande gränssäkerheten får stark kritik även i Finland: I Europa får man resa fritt mellan länder som har en incidens av under 75 fall per 100 000 invånare. Finland borde agera på samma sätt.

Arbetsmarknadsorganisationerna FFC och EK är djupt oroade för effekterna av SHM:s riktlinjer på sysselsättningen och ekonomin i Finland.

- Krångligheter i anknytning till inreseprocessen förhindrar turism till Finland. Det innebär att turismen inte kommer att återhämta sig på samma sätt i Finland som i övriga Europa och att Finland hamnar i en sämre konkurrensställning, förklarade FFC:s ordförande Jarkko Eloranta i en intervju med Yle 2.6.2021.

SHM:s förslag har en negativ effekt på BNP i Finland motsvarande hundratals miljoner. Passagerar-bilfärjetrafikens betydelse för den finska turismen är stor: före 2020 lämnade fartygspassagerarna över 900 miljoner euro om året i Finland. De finska handelsfartygen och sjömännen har tryggat Finlands import- och exporttransporter av dagligvaror, läkemedel, råvaror och olja under hela coronapandemin. Nu måste vi trygga Finlands försörjningsberedskap och de finska sjömännens framtid och arbetstillfällena för totalt 140 000 människor inom den finska turismen.