Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

31.10.2023

M/s Viking Cinderella byter till finsk flagg

Viking Lines pressmeddelande 31.10.2023

I mars 2024 flyttar Viking Line fartyget M/s Viking Cinderella från sin kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn, för att i stället inleda trafik på rutten Helsingfors-Mariehamn-Stockholm. I samband med detta kommer fartyget att flaggas om till finsk flagg.

Viking Line har sedan 2003 bedrivit kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn med fartyget Viking Cinderella. När fartyget våren 2024 i stället inleder trafik på Helsingfors-Stockholm-linjen, flaggas det också om till finsk flagg. För Viking Rederi Ab:s personal på Viking Cinderella kommer förändringen inte att föranleda uppsägningar. Personalen kommer att erbjudas fortsatt arbete på fartyget under finska kollektivavtalsvillkor.

Våren 2024 startas ny kryssningstrafik utgående från Stockholm i samarbete mellan rederierna Viking Line och Gotlandsbolaget. Detta gör det möjligt för Viking Rederis personal att visa intresse för att börja tjänstgöra på fartyget som tidigare hetat Birka Stockholm. Fartyget kommer att trafikera under svensk flagg med svenska kollektivavtalsvillkor. Enligt överenskommelse mellan Viking Line och Gotlandsbolaget handhar Viking Rederi cateringpersonalen och Destination Gotland driftpersonalen på det gemensamma fartyget.