Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

16.1.2018

Naturaförmånsersättningarna

Utrikesfartens naturaförmånsersättningarna steg med 0,5 procent från och med den 1.1.2018.

Naturaförmånsersättningarna

* under semester 22,50 €
(- kostersättningsandel) 15,06 €
(- logiersättningsandetl) 7,44 €

* under vederlag (lastfartyg) 22,50 €
* under arbets- och de lediga perioderna (passagerarfartyg) 11,25 €

* under sjukdom 22,50 €
(- när arbetstagaren inte vårdas på sjukhus)

Ersättningar åt arbetstagare, som inte reserverats kost och / eller logi ombord
* kostersättningar i Finland 30,67 €
* kostersättningar utomlands 57,75 €
* logiersättning enligt räkning

Naturaförmånens beskattningsvärde 13,00 € / dag
                                                           292,00 €  / i månaden