Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

16.2.2017

Riktlinjer gällande specialbehörigheter

Det har dragits nya riktlinjer gällande ansökan och förnyandet av specialbehörigheter.

Riktlinjerna anger noggrannare vilka funktioner, i anslutning till ansökan av specialbehörigheter, som ersätts av arbetsgivaren och vilka som inte ersätts.

Arbetsgivarorganisationen Rederierna i Finland har sänt riktlinjerna till samtliga rederier.

Mera information fås av Jessica Troberg på Sjömans-Unionen.

Specialbehörigheternas riktlinjer