Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

14.11.2023

Strejkvarsel gällande åländska förbindelsefartygstrafiken, som drivs av EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy fungerar som arbetsgivare


PRESSMEDDELANDE 14.11.2023


Finlands Sjömans-Union, Finlands Maskinbefälsförbund och Finlands Skeppsbefälsförbund har skickat ett förhandlingsförslag till företrädarna för EW Finland Oy och Kalbåda Shipping Oy om att inleda kollektivavtalsförhandlingar för den åländska förbindelsefartygstrafiken. Arbetsgivarsidan har inte gått med på kollektivavtalsförhandlingar. Nämnda företag har inte uppgjort något kollektivavtal med sjömansfackföreningarna.

Med Ålands förbindelsefartygstrafik avses skärgårdstrafiken i åländska skärgården och/eller därifrån mot åboländska skärgården, som drivs av fartyg som huvudsakligen ägs av Ålands landskapsregering.

Sjömansfackföreningarna har meddelat, att om inte en godtagbar lösning gällande kollektivavtalet nås mellan parterna, kommer den berörda fartygsbesättningen inleda en arbetsnedläggelse den 28 november 2023 klockan 06.00 vartefter fartygen har förtöjts i hamnen.

Arbetsnedläggelsen gäller alla fartyg som trafikeras av nämnda företag i Ålands förbindelsefartygstrafik och som inte har ett gällande kollektivavtal. Under arbetsnedläggningen utför fartygens besättning samtliga till dem tillhörande arbetsuppgifter, men vägrar att följa med fartygen då de lämnar hamnen. Allt nödvändigt nöd-, säkerhets- och annat skyddsarbete är undantagna från arbetskonflikten.

Tilläggsinformation:

Finlands Skeppsbefälsförbund
Johan Ramsland, verksamhetsledare
tel. 040 667 2227                     

Finlands Maskinbefälsförbund
Robert Nyman, verksamhetsledare
tel. 050 454 2767

Finlands Sjömans-Union
Kenneth Bondas, ordförande
tel. 0400 813 079