Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

22.5.2020

Sjömans-Unionen hoppas att sommarens kryssningstrafik inleds den 1.6.2020 begränsat och behärskat


Restaurangerna i land får öppna den 1 juni. Den nödvändiga passagerartrafiken till sjöss öppnades den 14 maj i enlighet med regeringens direktiv. Det gäller till exempel arbetspendling. Begränsningarna gäller till slutet av maj. Beslut om att öppna passagerartrafiken har inte ännu fattats. 

Rederierna i Finland r.f. har tillsammans med sina medlemsrederier föreslagit att passagerarsjöfarten i närområdena öppnas från och med den 1.6.2020 med tidsbegränsade undantagsförfaranden, som beaktar EU-kommissionens direktiv från den 13.5.2020 angående trygga semesterresor och stimulans av turismnäringen. 

På passagerarfartygen väntar man nu ivrigt också på att dörrarna skall öppnas för kryssningsresenärer, för sommarens turistsäsong är i sin början. Rederiernas ekonomi är beroende av passagerare och om man förlorar turistsäsongen så betyder det stora ekonomiska problem för rederierna, med följdverkningar långt framöver. 

Det arbetar ungefär 4 800 personer på finländska passagerarfartyg och 1 900 på fraktfartyg, sammanlagt 7 300 sjöfarare. Varje arbetsplats är dyrbar. Vid sidan om sjöarbetena så är det också angeläget att bevara och trygga arbetsplatserna i hamnarna. 

Rederiet TallinkSilja har redan meddelat att man säger upp 450 sjöanställda i Sverige. Det är mer än önskvärt att vi undviker en sådan olycka i Finland. 

På däck finns plats för en tur till Tallinn
 

Ombord på Eckerö Lines M/S Finlandia väntar besättningen redan med spänning på sommaren. Restaurangerna i land får öppna sina dörrar igen den 1 juni. 

"Vi väntar redan otåligt på att sommarens kryssningssäsong kommer i gång också ombord. Restaurangerna i land får öppna sina dörrar så det är önskvärt att vi också får det, säger M/S Finlandias kock Ilkka Katainen

Ombord på ett fartyg finns det gott om plats för resande, där behöver man inte sitta som sardiner i burk som på buss eller i tåg. 

"M/S Finlandia har ett stort övre däck där man under resans gång kan sträcka på benen och insupa frisk havsluft. Luftomväxlingen fungerar och man kan beundra Finska viken."

Mödolöst och avkopplande att turista på Åland
 

Man behöver alltså inte spänna sig inför en resa på passagerarfartyg, för det finns gott om plats och möjlighet för passagerarna att hålla lämpliga säkerhetsavstånd till andra. Från Finland går finskflaggade fartyg i reguljär trafik såväl till Tallinn som till Åland, där man redan ivrigt väntar på passagerare och tursiter. Många företag på Åland är helt beroende av turismen. 

Det är därför angeläget att få igång passagerartrafiken med det snaraste. Den inhemska turismen upplever en ny guldålder.

"Då flygtrafiken har avstannat satsar folk nu på turism i hemlandet och närliggande länder. Det går snabbt att resa till Ålands vackra skärgård med hela familjen, och man kan ta med sig cyklarna eller bilen."

På öarna finns god och mödolös sysselsättning för hela familjen. Det har man säkert saknat i många hem där vardagen med coronabegränsningarna har tärt på krafterna. Till Åland kan man antingen resa av och an med fartyg, eller om man så vill återvända därifrån till fastlandet med förbindelsebåtarna. På Åland hittar man vägar och farleder som är lätta att navigera. 

Uppåt för sjöresor – Fjärran östern undviker man
 

Sjöresor är betydligt mera miljövänliga än flygresor. Fartygen går i reguljär trafik och passagerarfartygen borde egentligen klassas som kollektivtrafik. 

"Bussar, tåg, spårvagnar och metro som rör sig över land kallas kollektivtrafik, men passagerar- och fraktfartyg som transporterar mycket passagerare sköter ju samma uppgifter". 

Med ropax från Finland till Tyskland
 

Klimatförändringen minskar resandet till fjärran länder. Kolavtrycket av en resa till Asien är flerdubbel jämfört med en kryssning. Coronapandemin medför möjligen bestående förändringar i människors tänkesätt. Närturism blir pop. 

Från Finland reser man lätt med båt till exempel till Tysland, därifrån resan i Europa kan fortsätta till exempel med tåg. Finnlines fartyg går från Finland till Tyskland. Då coronakrisen är övervunnen kommer allt flera att överväga att resa med båt och tåg. 

"Klimatuppvärmningen kommer att ge Interrail en ny blomstringstid. Interrail är inte bara något för ungdomar, utan Interrailkort säljs också till vuxna och till och med till pensionärer. Korten är relativt förmånliga och med tåg kan man lätt resa mellan länderna i Europa."

För ögonblicket kan man anta att också stressfri turism i närmiljön passar finländarna. Huvudsaken är att få lite omväxling. Det är lätt och förmånligt. Man kommer hem igen till kvällen. Förhoppningsvis öppnas alltså passagerartrafiken på fartygen så snabbt som möjligt.