Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

4.6.2020

Namntävling för Transportunionernas tidning

Transportunionens tidnings provnummer ersätter Sjömannen i oktober​

Den 30 september g
es en gemensam tidning ut för Transportunionen TU:s medlemsförbund. Tidningens deadline är 1.9. Tidningen ersätter oktobernumret av tidningen Sjömannen.

I fråga om avdelningarnas annonser, liksom också andra annonser, görs som med annonser i Sjömannen. Avdelningarna kan annonsera i spalten Avdelningarna på samma sätt som i Sjömannen.

Det har ännu inte fattats beslut om huruvida Transportunionens medlemsförbunds tidning fortsätter. Årets sista nummer av Sjömannen (julnumret) ges ut som tidigare meddelats.

Föreslå ett namn för tiningen
 

Transportunionens tidning har inte ännu något namn. Men den behöver ett. Nu kan du föreslå ett namn för tidningen – på finska, svenska eller tvåspråkigt, eller internationellt. Du kan svara till slutet av juni.

Föreslå ett namn för tiningen

Du kan också skicka ditt förslag per post till adressen:

Transportunionen TU rf
John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors