Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

3.8.2023

AKT och SMU: Viktig principiell vinst i tingsrätten för fackföreningsrörelsen


Den 21 juli avslog Helsingfors tingsrätt det kinesiska rederiet Coscos begäran om säkerhetsåtgärder. Det fanns goda grunder för blockaden som stoppade lastningen av bekvämlighetsfartyget Da Tai, som seglar under liberisk flagg. Tingsrätten avgjorde därmed målet till arbetstagarnas fördel. Det var en mycket viktig vinst för Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT och Finlands Sjömans-Union FSU. Redan några dagar senare undertecknades ett nytt, rättvisare kollektivavtal för besättningen på Da Tai.

– Vi är mycket nöjda med tingsrättens avgörande, berättar AKT:s ordförande Ismo Kokko, som betecknar avgörandet som historiskt.

Avgöranden om säkerhetsåtgärder har vanligtvis gått åt andra hållet. I tingsrätten har man i liknande situationer nästan automatiskt beviljat rederierna säkerhetsåtgärder. På så sätt har man gång på gång förhindrat möjligheterna att ingripa i arbetsförhållandena och utreda läget på fartygen.

– Nu ser vi att vårt långsiktiga arbete och ifrågasättande av den invanda linjen har gett resultat, säger FSU:s ordförande Kenneth Bondas.

Fackförbunden hade blockerat det liberiskflaggade bekvämlighetsfartyget Da Tai, som hade kommit till Kotka och Helsingfors hamn för att lasta kemisk massa. Besättningen på fartyget hade en timlön på 2,75 dollar. De arbetade också sju dagar i veckan, vilket strider fullständigt mot avtalen i branschen. Besättningens möjligheter att åka hem tidigast tolv månader efter att arbetet började utgjorde också en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Då kunde de också bara begära att få åka hem.

Rederiet ansökte om säkerhetsåtgärder mot fackförbunden hos tingsrätten kombinerat med ett vite om en halv miljon euro, vilket hade tvingat förbunden att avsluta blockaden. Eftersom säkerhetsåtgärderna eller vitet inte beviljades kunde man förhandla för arbetstagarnas räkning. Redan den 26 juli lyckades FSU få till ett avtal som uppfyller internationella normer för fartygets besättning.

– Detta är ett mycket principiellt fall. Är det rätt att man transporterar frakt från Finland på fartyg där arbetstagarna arbetar till underpris och där deras mänskliga rättigheter kränks? Är det rätt att man ser genom fingrarna på sådan praxis? Fackföreningsverksamheten visar att vi i Finland även vill hjälpa och stödja sjömän som seglar på internationella vatten och vars rättigheter kränks. Tingsrättens avgörande stärkte denna linje, säger Ismo Kokko.

– Den grundläggande orsaken till att vi följer förhållandena för besättning på utländska fartyg även i Finland är förutom solidaritet även att man annars kommer att sänka arbetsvillkoren fullständigt. Då låter företagen arbetstagarna arbeta med sämre arbetsvillkor och letar efter det billigast möjliga alternativet. Genom att förhindra att arbetsvillkoren dumpas hjälper vi också oss själva.

Läs hela artikeln i aktlehti.fi