Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

23.11.2023

En överenskommelse har uppnåtts i arbetskonflikten gällande Ålands förbindelsefartygstrafik. Strejken för förbindelsefartygen har ställts in

I arbetskonflikten gällande Ålands förbindelsefartygstrafik, som opereras av EW Finland Ab samt som arbetsgivare fungerande Kalbåda Shipping Ab, har uppnått en överenskommelse tillsammans med Finlands Sjömans-Union, Finlands Skeppsbefälsförbund och Finlands Maskinbefälsförbund.

Således inhiberas den anmälda strejken som berör den åländska förbindelsefartygen, som meddelats att börjar 28.11.2023 kl. 6.00.

Parterna har på fredagen 17.11.2023, på riksförlikningsmannens byrå kommit överens att Kalbåda Shipping Ab:s anställda flyttar över till Nordic Jetline Ab som anställda. De anställdas arbetsförhållanden kommer att följa det gällande kollektivavtal angående förbindelsefartyg mellan de ovannämnda sjöfartens fackförbund och Nordic Jetline Finland Ab. De anställda flyttar över utan att deras arbetsförhållanden avbryts.

Tilläggsinformation:

Finlands Sjömans-Union
Kenneth Bondas, ordförande
tel. 040 456 0245

Finlands Skeppsbefälsförbund
Johan Ramsland, verksamhetsledare
tel. 040 667 2227                

Finlands Maskinbefälsförbund
Robert Nyman, verksamhetsledare
tel. 050 454 2767