Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Vaalipiirit


Merimies-Unionin sääntöjen mukaan kukin jäsenyhdistys, eli ammattiosasto, muodostaa oman vaalipiirinsä, josta kokousedustajat valitaan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Kustakin vaalipiiristä valitaan yksi edustaja kutakin alkavaa 200 ääni- ja vaalioikeutettua jäsentä kohti, kuitenkin vähintään yksi edustaja. (Jäsenmäärät lasketaan vaalin toimittamista edeltävän kalenterivuoden kesäkuun lopun tilanteen mukaan.)