Suomen Merimiesunioni logo
Näytä alasivut

Edustajakokous 2020


KÄYTÄ ÄÄNTÄSI VAALEISSA!


MERIMIES-UNIONIN EDUSTAJAKOKOUSVAALIT
20.1.-16.3.2020


Äänestysmateriaali postitetaan kotiisi.
 

Alla voit tutustua ehdokkaisiin alla olevista linkeistä.
Esittelyt ilmestyvät Merimies-lehdessä 1/2020, joka on kotiposteissa 7.2.2020.

Edustajakokousehdokkaat aukeamittain / Merimies 1/2020
Edustajakokousehdokkaat sivuittain Merimies 1/2020 

Kokousedustajia koskevat vaalit alkavat 20.1.2020 ja päättyvät siten, että palautuskuoren tulee olla perillä viimeistään 16.3.2020.

Merimies-Unionin jäsenistö on jaettu vaaleja varten ammattiosastoittain ja työehtosopimusaloittain vaalipiireihin. Kukin ammattiosasto muodostaa oman vaalipiirinsä.

Kukin äänioikeutettu saa äänestää vaalipiirissään vain yhtä ehdokasta. Äänioikeutetun kuuluminen vaalipiiriin on ratkaistu 1.4.2019 tilanteen mukaan.

Vaalipiirin ehdokkaat ilmenevät vaalipiirikohtaisesta ehdokasluettelosta. Niissä vaalipiireissä / lohkoissa, joissa ei ole asetettu enempää ehdokkaita kuin mitä vaalipiireistä valitaan edustajia, ei toimiteta vaaleja, vaan edustajiksi katsotaan tulleen valituiksi asetetut ehdokkaat.