Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

16.3.2019

Valtiovarainministeriön raportti: Edellytykset merenkulun nettopalkkajärjestelmälle Suomessa


Lähde: Valtiovarainministeriö 7.3.2019

Lataa raportti tästä linkistä

Valtiovarainministeriö asetti lokakuussa 2018 merenkulun tukijärjestelmää selvittävän työryhmän. Sen tehtävä oli selvittää mahdollisuuksia siirtyä varustamoiden miehistökustannustuessa nykyisestä ennakonpidätysten ja sosiaaliturvamaksujen palautusmenettelystä nettopalkkajärjestelmään. Tukijärjestelmää arvioitaessa tuli ottaa huomioon EU:n säännökset meriliikenteen valtiontuista sekä valtiontaloutta koskevat säännökset. Selvitystyössä oli määrä ottaa huomioon myös merenkulun saamat muut tuet.

Raportissa on tarkasteltu erilaisia vaihtoehtoja nykyisen miehistötukimallin muuttamiseksi. Työryhmä on tarkastellut mahdollisuutta siirtyä Suomessa vastaavaan nettopalkkajärjestelmään, joka on käytössä Ruotsissa. Työryhmässä on kuitenkin todettu, Suomen ja Ruotsin erilaisten eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmien vuoksi Ruotsin mallia vastaava nettomalli ei ole Suomessa mahdollinen.

Toisena vaihtoehtona on tarkasteltu ns. sekamallia, jossa varustamojen ei Ruotsin tapaan tarvitsisi tilittää kaikkia maksuja maksujen saajille. Tarkastelussa tukeen oikeuttavat maksut jaettiin kahteen ryhmään maksunsaajan mukaan. Raportissa on kartoitettu sekamalliin liittyviä edellytyksiä mm. tuen saamiseen liittyvän pääasiallisuusvaatimuksen, hallinnollisten muutosten ja saavutettavien hyötyjen näkökulmasta.

Lisäksi työryhmä on tarkastellut vaihtoehtoa, jossa nykyistä tukijärjestelmää pyrittäisiin nopeuttamaan tekemättä siihen muuten merkittäviä järjestelmätason muutoksia. Raportissa on käyty lyhyesti läpi mitä muutoksia nykyjärjestelmän nopeuttaminen edellyttäisi.