Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

5.2.2018

Suomalaisen kauppamerenkulun tulevaisuus jälleen kerran kiinni poliitikoista

Maan hallitus on asettanut parlamentaarisen työryhmän selvittämään yritystukien tarpeellisuutta. Työryhmän puheenjohtajana toimii pääministeripuolueen kansanedustaja Mauri Pekkarinen ja sen on tarkoitus antaa loppuraportti helmi-maaliskuun vaihteessa.

Työryhmässä mukana olevat puolueet ovat jo esittäneet omia näkemyksiään siitä, miten erilaisiin tukimuotoihin on suhtauduttava. Huolestuttavaa on, että muun muassa Kokoomus ja Vihreät ovat ottaneet varsin kielteisen kannan kauppamerenkulun miehistökustannustukiin. Lisäksi julkisuudessa on jatkuvasti pidetty esillä merenkulun tukia kielteisessä valossa. Esimerkiksi YLE otti vastikään A-studion raportissa suoraan kantaa siihen, että valtion ja veronmaksajien rahaa valuu risteilymatkailun tukemiseen. Ohjelma oli propagandistinen ja vilisi väärää sekä harhaanjohtavaa tietoa.

Mediaa on hallinnut erityisesti Tampereen yliopiston julkaisema selvitys, jossa kauppamerenkulun tuista julkaistiin tietoa, joka ei perustunut todellisuuteen, saati todellisiin lukuihin, vaan oli enemmänkin asenteellista, epätieteellistä ja MARA:n, eli Majoitus- ja ravitsemusalan edunvalvontajärjestön näkökantoja syleilevää. Tämä ei sinänsä ollut ihme, olihan MARA selvityksen tilaajana. MARA on jo vuosia nähnyt matkustaja-autolauttaliikenteen maapuolen hotelli- ja ravintola-alan kilpailijana, vaikka kiistämätön totuus on se, että ilman matkustaja-alusten satamakaupunkeihin tuomia maksavia asiakkaita hotellit ja ravintolat olisivat hätää kärsimässä.

Jos yritystukityöryhmä päätyy esittämään merenkulun miehistökustannustukien leikkaamista tai poistamista, tämä tulee olemaan kohtalokasta Suomen lipun alla tapahtuvan kauppamerenkulun tulevaisuudelle. Varustamot liputtavat aluksensa sellaisiin alusrekistereihin, joissa EU-komission suosittelemat tuet on toteutettu täysimääräisinä. Tällaisia rekistereitä löytyy niinkin läheltä kuin Ruotsista. Myös Viro tulee olemaan houkutteleva vaihtoehto siellä olevien halvempien työvoimakustannusten vuoksi. Mikäli tähän tilanteeseen joudutaan, häviäjänä tulee olemaan Suomi, joka menettää oman itsenäisen kauppalaivastonsa, sekä suomalaiset merenkulkijat, jotka ennen pitkää menettävät työpaikkansa.

Kauppamerenkulun tuet eivät ole rinnastettavissa muiden elinkeinojen saamaan tukeen. Kyse on tuesta, joka syntyy elinkeinon sisällä: varustamot saavat palautuksena merenkulkijoiden maksamat verot sekä eräät työnantajamaksut. Mikäli alukset liputetaan muualle, kukaan ei enää maksa veroja eivätkä työnantajat maksa Suomeen työnantajamaksuja. Kauppamerenkulun työmarkkinajärjestöt ovatkin esittäneet omana vaihtoehtonaan siirtymistä nettopalkkajärjestelmään - niin kuin on tehty jo useimmissa EU-maissa - minkä jälkeen kauppamerenkulun tuista ei enää tarvitsisi riidellä haan hallituksessa ja eduskunnassa vuotuisten budjettikäsittelyjen yhteydessä.

Parlamentaarisella yritystukityöryhmällä onkin esityksiä tehdessään paljon valtaa: se voi omilla linjauksillaan joko tuhota vuosikymmenten kuluessa rakennetun suomalaisen kauppalaivaston tai antaa sille mahdollisuudet kehittyä edelleen vahvaksi toimijaksi, joka pystyy kilpailemaan kansainvälisesti sekä takaamaan Suomen huoltovarmuuden ja riippumattomuuden merikuljetuksissa. Kyse on myös suomalaisen merenkulun osaamisen ja suomalaisten merenkulkijoiden tulevaisuuden turvaamisesta.

Simo Zitting
puheenjohtaja