Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

3.9.2019

SPT Nyhetsbyrån 3.9.2019: Sjömans-Unionen: Det åländska rederiet Lundqvist betalar 1 048 euro i månadslön till sina matroser på bolagets oljetankfartyg

Enligt koordinator Kenneth Bengts på Sjömansunionen råder vilda västerns regler ombord på många bekvämlighetsflaggade fartygen.


TEXT OCH BILD: NYHETSBYRÅ SPT 3.9.2019, NYHETSCHEF MIKAEL SJÖVALL

Fyra av tio bekvämlighetsflaggade fartyg som angör finska hamnar struntar i att följa kollektivavtal. Även det åländska rederiet Lundqvist vägrar förhandla om ett acceptabelt kollektivavtal för besättningen på sina tankfartyg.

En stor del av alla fartyg som angör finska hamnar är bekvämlighetsflaggade. Begreppet bekvämlighetsflagg betyder att fartyget är registrerat i ett land som erbjuder rederierna låga fasta kostnader och begränsad kontroll av säkerhet. Till exempel Panama, Marshallöarna och Liberia säljer billiga registreringspaket till rederier.

– Bekvämlighetsflaggningen i sig innebär inte att ett rederi bryter mot kollektivavtal, men om man väljer att registrera sitt fartyg i till exempel Liberia för att undvika kostnader så vill man ofta minimera sina kostnader också i avlöningen av fartygets besättning, säger koordinatorn Kenneth Bengts på Sjömans-Unionen.

Bengts ingår i ett internationellt nätverk som övervakar att de bekvämlighetsflaggade fartygen följer den internationella transportarbetarfederationen ITF:s spelregler och betalar skälig lön till sina sjömän. Nätverket består av 130 inspektörer runtom i världen.

– Vi erbjuder sjömännen hjälp och kollar bland annat om rederierna följer ett skäligt kollektivavtal och om de utbetalda lönerna motsvarar det totala antalet timmar som sjömännen har jobbat ombord, säger Bengts.

1 048 euro i månadslön

Enligt ITF:s standardmodell för kollektivavtal ska månadslönen för en matros uppgå till cirka 3 000 euro. I många kontrollbesök som ITF:s inspektörer har gjort utomlands visar det sig att rederierna inte tillämpar något ITF-godkänt kollektivavtal. I de finska hamnarna är det främst de utländska rederierna som missköter sig, uppger Sjömans-Unionen.

– På vår lista över problematiska rederier finns också det åländska rederiet Lundqvist. Enligt våra uppgifter betalar Lundqvist 1 150 amerikanska dollar eller cirka 1 048 euro i månadslön till sina matroser som jobbar ombord på rederiets oljetankfartyg, säger Kenneth Bengts.

Rederiet Lundqvists oljetankfartyg är bekvämlighetsflaggade i Bahamas. Lundqvists oljetankfartyg anlöper inte finska hamnar och går i trafik på världshaven.

Hur kommer det sig att rederierna tillåter så låga lönenivåer?

– Det är rena vilda västern. Det existerande systemet med bekvämlighetsflaggning möjliggör olika typer av missbruk.

Enligt Bengts har Sjömans-Unionen försatt sju fartyg i blockad i fjol på grund av att de berörda rederierna inte följer ett acceptabelt kollektivavtal.

– Vi har möjlighet till samarbete med stuvarna i hamnarna. De kan som en sista utväg stödja oss och stoppa lasthanteringen på fartygen.

"De går sin egen väg"

I vissa fall har rederier som struntar i kollektivavtalen lyckats undgå sanktioner genom att anlita jurister som utverkar så kallade tillfälliga säkringsåtgärder vid den lokala tingsrätten. Ett dylikt beslut hjälper fartygen att segla vidare utan ekonomiska eller juridiska påföljder.
Överväger ni aktioner mot rederiet Lundqvist?

– Så länge deras oljetankfartyg inte går i trafik till finska hamnar så kan vi inte ingripa. En del av rederiet Lundqvists fartyg har blivit inspekterade av mina utländska kolleger som rapporterar att rederiet vägrar underteckna ett acceptabelt kollektivavtal med ett ITF-anslutet fackförbund. De verkar gå sin egen väg och följer inte kutymen i branschen, säger Bengts.

Lundqvist-rederierna äger tio moderna oljetankfartyg och är största ägare i Viking Line. Rederiets bolag Alfa och Hildegaard omsatte 46,9 miljoner euro i fjol och gjorde en rörelsevinst på 20,02 miljoner euro. Bland kunderna finns i dag de flesta av världens allra största oljebolag som till exempel Shell, Conoco Phillips, Exxon och Chevron.

SPT har inte lyckats nå Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist för en kommentar.


Uppdagade problem på bekvämlighetsflaggade fartyg:

  • Vissa arbetsgivare följer inte något som helst kollektivavtal.
  • Lönen uteblir eller är felaktigt betald.
  • En del aktörer bryter systematiskt mot det kollektivavtal de har förbundit sig att följa.
  • En del rederier underlåter att betala minimilön enligt ILO-avtalets bestämmelser.
  • Försummelser som gäller hälso- och sjukvården ombord.


Bekvämlighetsflagg – fem-i-topp

Panama
Liberia
Marshallöarna
Bahamas
Malta

Källor: ITF, BBC, Sjömansunionen