Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

24.6.2021

#ShoutOutForSeafarers – perjantaina 25.6. vietetään Merenkulkijoiden päivää!

Merenkulkijoiden päivän kunniaksi kansainvälinen varustamojärjestö ICS järjestää 25.6. kampanjan, jossa kannustetaan laivoja soittamaan sumutorveaan satamissa ympäri maailman klo 12 paikallista aikaa. Tempauksella osoitetaan arvostusta merenkulkijoiden työtä kohtaan ja muistutetaan sen tärkeydestä.

Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n luotsaamaan Merenkulkijoiden päivän teemana on tänä vuonna merenkulkijoiden tulevaisuus – ”Fair Future for Seafarers”. Tulevaisuudessa merenkulun vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys korostuvat entisestään. Yksi keskeinen osa vastuullisuutta on ihmisten hyvinvointi. Teknologian nopea kehitys muovaa myös merenkulkua, mutta merenkulkijoita tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin.

Viking Line-varustamon M/s Gabriella-laivan merenkulkijat saapuivat juhlaliputuksessa Kotkaan 19.6.2021.

Merenkulkijoiden työ on yhteiskuntamme toimivuuden kannalta kriittistä. Jopa 90 prosenttia maailman tavarakuljetuksista, mukaan lukien käyttämämme päivittäistuotteet, lääkkeet ja teollisuuden raaka-aineet, kuljetetaan meriteitse. Merillä työskentelee noin 1,7 miljoonaa merenkulkijaa.

”Merenkulkijat ovat koronapandemian aikana jatkaneet työtään ja turvanneet meille elintärkeät merikuljetukset. Heidän työnsä merkitystä ei voi kyllin korostaa. Hyvinvoivat merenkulkijat ovat toimivan ja turvallisen merenkulun perusta. Pandemia on tuonut uusia haasteita, mutta koko merenkulkuyhteisö on ponnistellut ongelmien ratkaisemiseksi.” sanoo Suomen Varustamot ry:n toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.

Pandemian aiheuttamat maailmanlaajuiset matkustusrajoitukset ja lentoyhteyksien puute, ovat aiheuttaneet vaikeuksia etenkin alusten miehistönvaihtojen toteuttamisessa. Merenkulkijoiden työ tehdään vuoroissa merillä, kaukana kotoa ja läheisistä. Käytännössä ongelmat miehistönvaihtojen sujuvuudessa tarkoittavat, että on syntynyt tilanteita, joissa työntekijät ovat joutuneet jumiin laivoille ja työvuorot ovat venyneet epäinhimillisen pitkiksi.

Haasteeksi on osoittautunut myös merenkulkijoiden rokotukset eri puolilla maailmaa. Merikuljetusten jatkuvuuden turvaamiseksi, on tärkeää, että merenkulkijat rokotetaan ja että he pääsevät tekemään työtään sujuvasti ilman rajoituksia.

”Merenkulku on aidosti globaali toimiala ja merenkulkijat joutuvat työnsä puolesta matkustamaan. Heidän tulisi päästä rokotettaviksi ensimmäisten joukossa joka puolella maailmaa, kansallisuudesta riippumatta. Yksi hyvinvoinnin kulmakivi on myös tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, joka pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta johon kannattaa jatkuvasti kiinnittää huomiota.” Tuurnala summaa.

ICS:än #ShoutOutForSeafarers kampanjaan osallistuu laivoja ympäri maailman. Myös Suomen satamissa kuullaan sumutorvien soittoa suomalaisten varustamoiden toimesta. Kampanjaa ja kuvamateriaali tempauksesta voi seurata somessa tunnisteella #ShoutOutForSeafarers.

www.ics-shipping.org/press-release/shoutoutforseafarers-2021/