Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

5.12.2023

Saaristolakia päivitetään: Saariston asukkaille ilmainen yhteysalus- ja lauttaliikenne on saaristossa elämisen elinehto

Asukkaiden ääni, liikkuminen ja huoltovarmuus nostettava esiin saaristolain valmistelussa.
Arviomuistio saaristolain päivittämistarpeesta on lausunnoilla 5.1.2024 saakka.


Laki saariston kehityksen edistämisestä annettiin vuonna 1981. Suurin osa lain kirjauksista on pysynyt muuttumattomana yli 40 vuotta. Uusi saaristolaki pyrkii huomioimaan myös matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat. Laki astuu voimaan 2027.

Arviomuistio saaristolain päivittämistarpeesta on lähetetty lausunnoille. Muistion tarkoituksena on toimia pohjana saaristolain päivittämistyössä, johon voidaan aikaisintaan ryhtyä vuonna 2023 alkavalla hallituskaudella.

Asukkaille ilmaisesta yhteysalus- ja lauttaliikenteestä pidettävä kiinni ja kehitettävä


Saariston asukkaille liikenne- ja kuljetuspalvelut ovat tärkeitä. Tällä hetkellä saariston yhteysaluksella matkustaminen on ilmaista, lukuun ottamatta muutamaa yksityistä alusta.

Saariston yhteysalus- ja lauttaliikenteen synty ja kehittäminen nykyisenkaltaiseksi on pitkällisen työn tulosta. Saaristolain 5 pykälässä todetaan:

5 § Liikenne- ja kuljetuspalvelut
 

”Valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut, sekä siitä, että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset…”

Tästä kirjauksesta on syytä pitää kiinni ja saariston yhteysalus- ja lauttaliikennettä on edelleen kehittävä.

Saariston yhteysalus- ja lauttaliikenteen kilpailuttamisen ehtoihin kiinnitettävä huomiota


Saariston yhteysalus- ja lauttaliikennettä on kilpailutettu ja tullaan jatkossakin kilpailuttamaan. Kilpailutuksissa on pidettävä huolta siitä, että kilpailutuksen voittanut yrittäjä sitoutuu noudattamaan merenkulun lainsäädäntöä ja tekee merenkulkijoiden ammattiliittojen kanssa työehtosopimuksia, joissa voidaan sopia työlainsäädäntöä täydentäen ja tarkemmin työsuhteiden ehdoista. Kilpailutuksissa on huolehdittava myös siitä, että kilpailutuksen voittanut taho on sitoutunut huolehtimaan kaluston kunnosta ja ylläpitämään kalustoa, joka on jo ikääntynyttä ja uudistamisen tarpeessa. Myös itse operointisopimusten pituuteen on syytä kiinnittää huomiota, sillä pitkäaikaiset sopimukset tuovat vakautta niin yrittäjille, työntekijöille, asiakkaille kuin kalustollekin.

Saaristoalueen määritelmä koskee vesistöjä


Nykyinen saaristolaki on 40 vuotta vanha, mistä johtuen sitä päivitetään. Saariston yksi suurimmista muutoksista on kausiasukkaiden määrän kasvu. Saaristossa ei ole koskaan ollut näin paljon asukkaita, kun huomioidaan myös saariston kausiasukkaat. Saaristossa vietetään yhä enemmän aikaa, moni jopa ympärivuotisesti, vaikka vakituinen asuinpaikka olisi jossakin muualla.

Digitalisaatio on myös yksi saaristoon vaikuttava tekijä. Se mahdollistaa työnteon saaristosta sekä tuo mahdollisuuksia palvelutarjontaan. Saaristo on myös houkutteleva matkailukohde ja sen luonto- ja kulttuuriarvot ovat merkittävät koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Muistiossa puhutaan lain nimen mukaisesti saaristoalueista, mutta sillä tarkoitetaan laajemmin myös vesistöalueita.

Arviomuistio on laadittu maa- ja metsätalousministeriön perustamassa virkamiestyöryhmässä.

Vaikka lakia valmistellaan ministeriössä virkamiestyönä, saaristoasiain neuvottelukunta (SANK) on mukana taustavaikuttajana.

– Yhteydet, liikkuminen, elinkeinot ja tuulivoima esimerkiksi ovat niitä asioita, joihin meiltä toivotaan näkemystä, Saaristoasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä kertoo Ylelle 10.11.2023.

Arviomuistio saaristolain päivittämisestä löytyy Lausuntopalvelu.fi:stä.
Lausunnot pyydetään Lausuntopalvelu.fi:n kautta 5.1.2024 mennessä.

Arviomuistion sisältöä kehitetään lausuntokierroksen perusteella.