Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

19.5.2022

Merimies-Unionin valtuusto: Tule merelle töihin – täällä on töitä ja tekemisen meininki!

JULKILAUSUMA 19.5.2022

Suomalaisilla matkustajalaivoilla, rahtilaivoilla, säiliölaivoilla ja jäänmurtajilla on tällä hetkellä huutava työvoimapula.
 

Moni koronapandemian aikana lomautetuista merenkulkijoista on hakenut maista uutta, korvaavaa työtä. Nyt, kun matkustaminen aluksilla on jälleen käynnistynyt, työntekijöitä kaivataan laivoille ja erilaisiin työtehtäviin. Pulaa on muun muassa kokeista, korjaajista, tarjoilijoista, laivasähkömiehistä kuin matruuseista myös rahtialuksilla ja jäänmurtajilla. Käytännössä työntekijöitä kaivataan kaikenlaisiin eri tehtäviin aluksilla.

Suomalaisten merimiesten mielestä merenkulku on hyvä ala. Harvassa ammatissa voi erottaa työn ja vapaa-ajan niin tehokkaasti kuin merityössä. Merenkulku tarjoaa monipuolista ja konkreettista työtä asiakaspalvelusta teknistä tietotaitoa vaativaan työhön. Tekniikka kehittyy, mutta työt pysyvät: merenkulku tarjoaa haasteita ja vaihtelevia työpäiviä. Hyvillä merenkulun työehdoilla luodaan osaltaan edellytykset sille, että meri tuo leivän merimiehelle ja hänen perheelleen. Merenkulussa on vetovoimaa.

Tämän vetovoiman piiriin pitää saada myös uusi, tuleva merenkulkijasukupolvi. Nykyinen kansallinen koulutusjärjestelmä ei tällä hetkellä palvele alaa eikä se pysty reagoimaan riittävän nopeasti kasvavaan työvoimapulaan tai muuttuviin ja uusiin osaamis- ja koulutustarpeisiin. Tämän lisäksi eri koulutusasteiden päällekkäisyyksiä on paljon. Alan koulutus kaipaa yhteistä linjaa, resursseja ja hallintoa. Aluksille tarvitaan ammattitaitoisia tekijöitä sekä päällystö- että miehistötehtäviin, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikkien tarvitsee suorittaa vähintään kolmen vuoden perustutkinto. Miehistö- ja päällystökoulutus olisi syytä yhtenäistää, jotta siitä tulisi yksi yhtenäinen koulutuspolku, josta on mahdollisuus valmistua eri tasoisiin miehistö- tai päällystötehtäviin sekä saada koulutuksesta tutkinto ilman, että kaikki joutuvat jatkamaan merikapteeni- tai meri-insinööritutkintoon asti. Tämä olisi yksi tehokas vastaus vallitsevaan työvoimapulaan.

Suomalaista merenkulkua tarvitaan – ja nyt enemmän kuin milloinkaan

Vaikka merimiehistä on tällä hetkellä pulaa, merenkulku ei ole alana katoamassa. Päinvastoin. Tarvitsemme laivoja - ja merimiehiä niitä kuljettamaan – jotta tavara kulkee merten yli Suomesta ja Suomeen. Suomen tavarakuljetuksista yli 90 prosenttia kuljetetaan meriteitse. Merenkulku on ekologisin kuljetusmuoto ja suomalaiset alukset maailman ympäristöystävällisimpiä. Suomalaisella merenkululla on hyvät tulevaisuuden näkymät.

Ukrainan sota on nostanut yhä vakavammin esiin merenkulun rooli huoltovarmuuden toteuttamisessa. Suomen huoltovarmuus on lähestulkoon laivakuljetusten varassa. Huoltovarmuuden ylläpitämiseksi ja varmistamiseksi Suomen valtiolla on kriisi- ja muissa poikkeusolosuhteissa mahdollisuus ottaa määräysvaltaansa ja käyttöönsä Suomen lipun alla purjehtivia aluksia. Suomi tarvitsee Suomen lipun alla purjehtivia jäävahvistettuja aluksia, jotka omistavat kotimaiset varustamot ja joissa työskentelee kotimainen miehistö, johon voimme luottaa tilanteessa kuin tilanteessa.

Merimies-Unionin valtuusto 19.5.2022 Kuljetusliittojen talossa Helsingin Hakaniemessä. Oikealla Merimies-Unionin puheenjohtaja Kenneth Bondas, keskellä valtuuston puheenjohtaja Mikko Ervast ja vasemmalla valtuuston ja julkilausumavaliokunnan jäsen Joonas Kallio.