Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

30.10.2018

Merenkulkijat peräänkuuluttavat kolmikantaa neuvottelupöytiin

Merimies-Unionin valtuuston julkilausuma 30.10.2018

Viime aikaiset tapahtuvat osoittavat jälleen kerran, että kolmikantainen neuvottelujärjestelmä on puolustamisen arvoinen asia. Sillä on vankka ja arvostettava asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Kolmikanta on demokratian osa, ja nykyisen maan hallituksen yritykset murentaa kolmikanta ovat osuneet pahasti sen omaan nilkkaan. Viimeisin niistä on niin sanottu irtisanomislaki, jolla hallitus pyrki heikentämään työntekijöiden irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä.

Hallitus on toimillaan antanut ymmärtää, että kolmikantaneuvottelut, joihin osallistuu maan hallitus, työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt ovat menneen talven lumia. Silti hallitus itse on tuonut pöytiin esityksiä, joista on päätetty Suomen Yrittäjien pöydissä muita työnantajajärjestöjä saati työntekijöitä kuulematta.

Kolmikantaisessa neuvottelujärjestelmässä työntekijöitä edustavilla järjestöillä on mahdollisuus olla mukana päättämässä itseään koskevista asioista. Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ja neuvotteluvelvoitteisiin, jotka koskevat kolmikannan järjestämistä ja turvaamista.

Merenkulussa kolmikantainen neuvottelujärjestelmä on osoittautunut erityisen tärkeäksi. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimii merimiesasiain neuvottelukunta (MAN) jaostoineen. Sen tehtävänä on asetuksen mukaan mm. edistää yhteistyötä viranomaisten ja merenkulkualan työmarkkinajärjestöjen välillä, tehdä esityksiä ja aloitteita merenkulkijoiden työolojen kehittämiseksi sekä käsitellä kaikki merimieslainsäädännön toimeenpanoa ja kehittämistä koskevat asiat.

Nykyisen hallituskauden aikana MAN on kokoontunut käsittelemään lähinnä merityötä koskevien EU-direktiivien toimeenpanoon liittyviä asioita. Esimerkiksi liikennepalvelulain työntekijöitä koskevat pykälät jäivät neuvottelukunnassa kokonaan käsittelemättä. Tänä vuonna neuvottelukunta on kokoontunut vasta vain neljä kertaa. Merimies-Unionin valtuusto muistuttaa, että kolmikanta on merenkulussa kultaa.