Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

14.8.2017

Kuljetusliitot tukevat veturimiehiä

Kuljetusliitot tukevat Veturimiesten liiton poliittista mielenilmaisua. Merimies-Unioni on ottanut kantaa mielenilmauksen puolesta yhdessä
muiden kuljetusliittojen kanssa. Muut liitot eivät kuitenkaan osallistu mielenilmaukseen.     

Junaliikenteen suurelta osin seisauttava mielenilmaus alkaa maanantaina 14. elokuuta kello 18 ja päättyy tiistaina 15. elokuuta kello 24.

 

Kuljetusliittojen kannanotto:

Liikenne- ja viestintäministeriö on jälleen tuhoamassa Suomen kansallisvarallisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin ideologinen yksityistämisvimma suuntautuu nyt rautatieliikenteeseen ja on toteutuessaan romuttamassa raideliikenteen alueellisen ja kansallisen kilpailukyvyn. Tästä tulisi kärsimään myös Suomelle elintärkeä vientiteollisuus.

VR:n kalusto on nyt eri kuljetuslajien ympärivuorokautisessa käytössä, jolloin samaa vetokalustoa on voitu käyttää tavara- ja henkilöliikenteen tarpeisiin. Rautateiden pilkkominen eri yhtiöiksi ja etenkin kalustoyhtiön perustaminen mahdollistaa kuitenkin Suomen vero- ja velkarahoilla rakennetun kansallisvarallisuuden, raidejärjestelmän ja kaluston siirtymisen ylikansallisten toimijoiden käyttöön, jolloin kaluston käytöstä nyt saatava synenergiaetu menetetään.

Veturimiesten liiton poliittinen mielenilmaus suuntautuu maan hallitusta vastaan sen pyrkiessä romuttamaan Suomen rautatiejärjestelmä. Raideliikenne on olennainen perusta alueelliselle ja kansalliselle kilpailukyvylle, etenkin vientiteollisuuden toimintaedellytyksille. Tärkeä työssäkäyntialueiden liikenne pitää pystyä hoitamaan myös jatkossa.

Kuljetusliitot tukevat Veturimiesten liiton poliittista mielenilmaisua ja ovat jatkossa valmiita päättämään toimenpiteistä, joilla liikenne- ja viestintäministeriö sekä maan hallitus saadaan luopumaan suunnitelmistaan.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
puheenjohtaja Marko Piirainen, puhelin (09) 61311200

Posti- ja Logistiikka-alan Unioni PAU ry
puheenjohtaja Heidi Nieminen, puhelin 050 3403217

Suomen Merimies-Unioni SMU ry
puheenjohtaja Simo Zitting, puhelin 0400 813079

Ilmailualan Unioni ry
puheenjohtaja Juhani Haapasaari, puhelin 050 505058865

Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ry
puheenjohtaja Juha Kuurne, puhelin 050 4052788

Raideammattilaisten Yhteisjärjestö JHL ry
puheenjohtaja Vesa Mauriala, puhelin 040 5309702

Lisätietoja: puheenjohtaja Tero Palomäki, Veturimiesten liitto ry, puhelin (09) 57603701