Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

21.8.2020

Godby Shippingin aluksille rahtauksia, mutta pätkäsopimuksina. Varustamon kaikki alukset purjehtivat Suomen lipun alla.

Teksti: UP/Tiina Tenkanen
Kuvat: Godby Shipping

Ahvenanmaalainen varustamo Godby Shipping on muiden laivayhtiöiden tavoin kärsinyt koronan vaikutuksista. Yhtiön pahimpien arvioiden mukaan varustamon liikevaihto olisi pudonnut tältä vuodelta jopa 80 prosenttia, jos koronarajoitteet olisivat jatkuneet. Koronan takia 170-henkisestä henkilökunnasta 120 lomautettiin.

Huhtikuusta kesäkuun loppuun Godby Shippingin seitsemästä roro-aluksesta vain kaksi oli liikkeellä. M/s Mimer miehistöineen kuljetti rahtia Karibian pikkusaarilla ja M/s Link Star Suomen ja Saksan sekä Suomen ja Espanjan välillä.

M/s Mimer Karibian pikkusaaren satamassa.

Odotettuja elonmerkkejä


Kesäkuun lopulla poikkeustilan väistyttyä työtilanne kohentui. Godbyn laivoista neljä pääsi jälleen liikenteeseen, mikä tarkoitti 50 merimiehen työllistymistä.

”Toivomme tietysti, että saisimme ajan mittaan kaikille lomautetuille töitä. Se on meillä ykkössijalla", Godby Shippingin toimitusjohtaja Dan Mikkola toteaa.

Godbyn Suomen lipun alla liikennöivissä laivoissa työskentelee noin 20 filippiiniläistä. Koronan takia he eivät olisi päässeet koteihinsa, joten he jäivät Suomeen.

Koronauhka aiheuttaa pätkätöitä


Mikkolan mukaan tällä hetkellä osa rahtaussopimuksista tehdään vain pieniksi pätkiksi kerrallaan.

”Normaalisti olemme tehneet aikarahtaussopimukset vähintään vuodeksi eteen päin. Koronan takia emme tiedä tulevaisuutta kuin kuukauden päähän”, Mikkola kertoo.

Tavaraa toimittavat yhtiöt eivät uskalla ottaa riskejä koronaviruksen takia ja siksi sopivat tilauksensa varman päälle. Tauti voi roihahtaa ennakoimattomasti missä vain, jolloin kuljetusrajoitukset saattavat astua voimaan.

M/s Misida liikennöi Britannian Liverpoolin ja Irlannin Dublinin välistä linjaa. M/s Link Star rahtaa muun muassa paperia ja koneita Saksaan ja Espanjaan. M/s Mimer jatkaa Karibian saaristossa.

M/s Midas on aloittanut uuden liikenteen Wagenborgille Latvian Riian ja Ruotsin Oxelö­sundin lin­jalla. Peruslasti on rakennus­materiaa­leja ja rakenteita ruotsalaiselle raken­nus­teollisuudelle. Sopimuskauden pituus riippuu, miten lastimäärät kehit­ty­vät.

M/s Misida

Myöhemmin syksyllä M/s Misida ja M/s Misana siirtyvät aikarahtaussopimuksella norjalaiselle linjaoperaattori Sea-Cargolle. Rahtaukset alkavat elokuussa ja lokakuussa 2020. Sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun. Sea-Cargon oikeudella jatkaa sopi­musta vielä pidemmälle. Alukset tule­vat liikennöimään Sea-Cargon linja­liikenteessä Norjan satamien ja manner-Euroopan välillä.

M/s Mistral alkoi ajaa elokuussa linjaliikenteessä Smyril Linelle Tanskan, Norjan ja Islannin välillä.

M/s Mistral satamassa valmiina lastausta varten.

Lopulta kuluttaja maksaa


Ympäristödirektiivit pitävät varustamot varpaillaan, sillä laivoihin on pitänyt tehdä ja mahdollisesti tehdään jatkossakin mittavia uudistuksia. Mikkolan mukaan päästövähennyksiin tähtäävät rakenteelliset muutokset syövät yhtiön kannattavuutta lyhyellä aikavälillä, mutta pitkässä juoksussa suuret satsaukset siirtyvät kuljetuskustannuksiin.

”Lopputuloksena kuluttaja kuitenkin maksaa kustannusten kasvun”, Mikkola toteaa.

Esimerkiksi sanomalehtipaperin kuljetuskulujen noustessa paperin hintaa nostetaan kohdemaassa. Hinnankorotus siirtyy lopulta sanomalehden ostajan maksettavaksi.

Jatkossakin Mikkola haluaa jatkaa lähes 50-vuotisen varustamon toimintaa suhdanteiden yli siten, että laivat pidetään liputettuina Suomeen.

Godby Shippingin kaikki laivat purjehtivat Suomen lipun alla:

M/s Misana
M/s Mistral
M/s Midas
M/s Link Star
M/s Misida
M/s Mimer
M/s Baltica

M/s Baltica