Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

18.3.2021

Eduskunnan Meriryhmän puheenjohtaja Kristiina Salonen: Nesteen uudet tankkerit on saatava Suomen lipun alle huoltovarmuussyistä


Eduskunnan Meriryhmän puheenjohtaja Kristiina Salonen (sd.) pitää Nesteen uuden biojalostamon sijoituspäätöstä Porvoon sijasta Rotterdamiin suurena pettymyksenä. Kansanedustaja ja eduskunnan Meriryhmän puheenjohtaja Salonen vaatii, että valtio-omisteisen Nesteen päätöksissä arvioitaisiin jatkossa vahvemmin niiden vaikutuksia Suomen huoltovarmuudelle.

- Ymmärrän, että Neste on yritys, joka tekee päätöksensä itsenäisesti pohjautuen yrityksen visioihin ja kannattavuusarvioihin. On kuitenkin vaikea hyväksyä, että Nesteen kaltaiset valtio-omisteiset yhtiöt eivät huomioisi kansallisia näkökulmia, kuten esimerkiksi huoltovarmuutta. Siksi koen, että on käytävä vakava tarkastelu huoltovarmuuden kannalta merkittävistä yrityksistä ja niiden tulevaisuussuunnitelmista, Salonen sanoo.

Neste on rakennuttamassa parhaillaan kahta uutta öljytankkeria, joiden on määrä valmistua vuoden 2021 lopulla. Salonen kokee, että keskustelu huoltovarmuuskysymyksistä on siksikin ajankohtainen, että Neste tekee luultavasti pian ratkaisunsa siitä, tulevatko tankkerit Suomen lipun alle ja kuka alukset lopulta omistaa.

– Nyt näimme biojalostamohankkeen kohdalla, että Neste teki ratkaisunsa kustannusperusteisesti. Jos uudet öljytankkerit päätetään liputtaa esimerkiksi edullisemman työvoiman ja käyttökustannusten perusteella mukavuuslipun alle, aiheuttaa se väistämättä ongelmia merenkulun huoltovarmuudelle Suomessa. Herää kysymys, voimmeko varmistaa Suomessa riittävän merenkulun osaamisen tulevaisuudessa öljytankkereiden osalta, mikäli tukeudumme jatkossa yhä vahvemmin ulkomaisen osaamisen ja omistuksen varaan, Salonen aprikoi.

Suomi on täysin riippuvainen merenkulusta. Yli 80 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse.

– Tuonnin ja viennin osalta Suomi toimii kuin saari: ilman toimivaa merenkulkua koko yhteiskuntamme olisi vaarassa pysähtyä. Erityisesti koronapandemia on nostanut huoltovarmuuskysymykset isosti pinnalle. Valtion on huomioitava tarkemmin, miten Nesteen kaltaisten yritysten yksittäiset päätökset vaikuttavat Suomen huoltovarmuuteen. Toivon, että Neste omistajineen kävisi tästä perustavanlaatuista keskustelua ennen kuin ratkaisuja tehdään, Salonen toteaa.

Suomen Merimies-Unioni on jo aiemmin nostanut esille huolen Suomen lipun alla olevan tonniston riittämisestä. Ei ole samantekevää, minkä maan lipun alla esimerkiksi kauppalaivareiteillä kulkevat alukset ovat. Kriisin hetkellä kukaan ei halua olla riippuvainen muiden maiden hyväntekijyydestä, jos on mahdollisuus turvata Suomen ruoka- ja energiahuolto omin toimin. Omistaja lopulta määrää, missä alukset kriisin aikana liikennöivät.

– Monet maat ovat kriisissä pistäneet oman kansansa etusijalle ja jopa estäneet yrityksiä viemästä kriittisen tärkeitä kuljetuksia ulkomaille. Viisautta olisikin nyt arvioida huoltovarmuuden tilaa uudelleen myös merenkulun osalta. Olemme kuitenkin viennistä ja tuonnista riippuvainen maa, ja siksi merenkulun kansallinen turvaaminen on ehdottoman tärkeää, Salonen korostaa.

Kansanedustaja (sd.) ja eduskunnan Meriryhmän puheenjohtaja Kristiina Salonen.