Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

15.4.2020

Ahvenanmaalainen Eckerö-varustamo irtisanoo lähes 500 henkeä – irtisanomiset koskevat myös Suomea ja Ahvenanmaata


Ahvenanmaalainen Eckerö-varustamo joutuu irtisanomaan satoja työntekijöitään korona-pandemian aiheuttamien taloudellisten ongelmien seurauksena. Irtisanomiset tulevat voimaan 24. huhtikuuta.

Suuren murheen päivä Ahvenanmaalle

”Tämä on meille valitettavan surullista niin omalta osaltamme kuin kaikkien muiden alalla toimivien matkailualan yritysten kannalta, jotka joutuvat karsimaan kustannuksiaan”, toteaa Eckerö-varustamon henkilöstöpäällikkö Lasse Karlsson Ålandstidningen-lehden haastattelussa 15.4.2020.

Eckerö-varustamo ilmoittaa irtisanovansa lähes 480 merityöntekijää Ruotsin lipun alla olevilta aluksiltaan M/s Eckeröltä ja M/s Birka Stockholmilta. Irtisanottavien joukossa on myös 35 Birka Cruisesin Tukholman konttorin työntekijää. Irtisanomiset koskevat siis varustamon koko henkilökuntaa.

M/s Eckeröllä irtisanottavia on kaikkiaan 161 henkeä ja M/s Birka Stockholmilla 323 henkeä. Alusten ylläpitoon töihin jää noin 13 henkeä.

Irtisanomiset voimaan 24. huhtikuuta


Eckerö-varustamon henkilöstöpäällikkö kertoo, että varustamon työntekijöille on lähetetty irtisanomiskirje ja irtisanomiset tulevat voimaan 24. huhtikuuta. Irtisanottavat saavat irtisanomisajalta 100 prosenttisen palkan. Suurimmalla osalla irtisanottavista on viiden-kuuden kuukauden irtisanomisaika.

Eckerö-varustamo on käynyt liittojen kanssa koko ajan tiiviitä neuvotteluita ja miettinyt erilaisia ratkaisuja, joilla päästäisiin vaikean ajan yli. Valitettavasti irtisanomiset vaikuttavat järkevimmältä vaihtoehdolta, koska syksyyn mennessä varustamon talousvarannot olisivat ”nollilla” ja niin heikot, että vaakalaudalla olisi varustamon koko toiminnan jatkuminen.

Liittojen kanssa sopimus henkilökunnan takaisinotosta, jos liikenne alkaa uudelleen


Tästä johtuen varustamo näki parhaaksi vaihtoehdoksi irtisanomiset. Eckerö-varustamo kuitenkin toivoo, että korona-epidemia helpottaisi mahdollisimman nopeasti ja varustamo pystyisi aloittamaan liikennöinnin uudelleen. 

”On vain toivottava parasta, että tilanne normalisoituisi mahdollisimman pian ja liikenne pystyttäisiin aloittamaan. Eckerö-varustamon henkilökunnalla on pitkä irtisanomisaika, mikä mahdollistaa heidän ottamisensa takaisin töihin, jos pystymme palaamaan normaaliin liikenteeseen.” 

”Olemme tehneet liittojen kanssa sopimuksen irtisanottujen henkilöiden takaisinottamisesta, jos liikenne alkaa uudelleen. Takaisinottovelvollisuus on voimassa yhdeksän kuukautta irtisanomisesta (24.4.2020).”

Eckerö-varustamossa toivotaan suuresti tilanteen paranemista, mutta ollaan myös realistisia sen suhteen, että liikennöinnin alku voi siirtyä huomattavasti. Syksyyn ja vuodenvaihteeseen mennessä varustamon taloudellinen tilanne on kaikesta huolimatta heikko ja nähtäväksi jää, alkaako liikenne uudelleen, henkilöstöpäällikkö Lasse Karlsson ei halua maalata tilanteesta liian myönteistä.

Ahvenanmaalla lomautettuna 120 maissa työskentelevää ja Helsingissä koko konttorin väki


Irtisanomisten lisäksi Ahvenanmaalla on lomautettuna Maarianhaminassa Eckerö-konsernissa ja Eckerölinjenillä maahenkilökuntaa. Lomautukset koskevat 120 henkeä Maarianhaminassa ja Berghamissa. He työskentelevät esimerkiksi satamapalvelutehtävissä (incheckare, hamnarbetare ja fartygsredovisare). Myös varustamon Helsingin konttorin koko henkilöstö on tällä hetkellä lomautettuna.

”Meillä työskentelee tällä hetkellä ainoastaan palkkahallinnossa väkeä kuten aiemmin.” 

Eckerön M/s Finlandia ja M/s Finbo Cargo hoitavat Suomen huoltovarmuuskuljetuksia Helsingistä Tallinnaan


Helsingistä Tallinnaan liikennöivät Eckerö-konsernin tytäryhtiö Eckerö Linen matkustajalaiva M/s Finlandia ja rahtilaivaM/s Finbo Cargo, jotka kuljettavat Suomen huoltovarmuuskuljetuksia.


Ahvenanmaalla M/s Eckerö-laivan liikennöinti pysähdyksissä


Eckerö-varustamo on pysäyttänyt Ahvenanmaalla Eckeröstä Ruotsin Grisslehamiin liikennöivän M/s Eckerö-laivan liikenteen 15. kesäkuuta saakka. Varustamo noudattaa Ruotsin ulkoministeriön ohjeita.

M/s Eckerö-laiva liikennöi Suomen lipun alla vuoteen 2009 saakka. Nuuskanmyynti päätettiin lopetettaa Suomessa, minkä seurauksena alus ulosliputettiin Ruotsiin. Alus työllisti Suomen lipun alla purjehtiessa paljon henkilökuntaa manner-Suomesta, mutta ulosliputuksen seurauksena sadat ihmiset menettivät työnsä. Tällä hetkellä aluksella työskentelee eniten väkeä Ahvenanmaalta ja Ruotsista.

Jutun lähde: Ålandstidnigen 15.4.2020: ”Gäller att dra ner på alla kostnader” (Redaktör Petra Dahlgren)