Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

14.9.2018

Uusi valtionyhtiö Traffic Management Finland

Valtioneuvosto antoi päätöksellään 13.9.2018 liikenne- ja viestintäministeriölle valtuudet perustaa uusi valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, allekirjoittaa yhtiön perustamissopimus ja muut perustamiseen liittyvät asiakirjat sekä merkitä valtion puolesta kaikki yhtiön osakkeet.

Perustettavan erityistehtäväyhtiön nimeksi tulee Traffic Management Finland Oy. Sen toimialana ovat meri-, rautatie- ja tieliikenteenohjaus ja -hallinta sekä niihin liittyvä tiedon keruu, hallinta ja hyödyntäminen.

Eduskunta hyväksyi 27.6.2018 lain Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi. Laki tulee voimaan ja yhtiö aloittaa operatiivisen toimintansa 1.1.2019. Lain mukaan valtioneuvosto voi ennen lain voimaantuloa ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Aiheesta aiemmin:

Liikenteenohjauspalvelut yhtiöitetään