Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

27.3.2020

2 500 permitterade finländska sjömän: Försörjningsberedskapscentralen bör genast återta stödet till ett svenskt och ett estniskt fartyg

Finlands sjömän kräver att Finlands försörjningsberedskapscentral genast återtar sitt beslut att anförtro m/s Megastar, som seglar under estnisk flagg, och m/s Galaxy, som seglar under svensk, försörjningsberedskapstransporter vilket ekonomiskt stöder dem. För tillfället är 2 500 finländska sjömän permitterade och de vill ha sina jobb tillbaka.

- Har tjänstemännen tappat förståndet? Förstår de inte varför Försörjningsberedskapscentralen har grundats?

- Finska staten och dess tjänstemän bör genast återta beslutet att stöda och använda fartyg under estnisk och svensk flagg för Finlands försörjningsberedskapstransporter. Uppgiften bör omedelbart ges åt finländska fartyg och sjömän som nu är utan arbete.

Finlands livsmedelstransporter och apotekens medicinleveranser hänger nu på sjötrafikens försörjningsberedskapstransporter. Då rederierna har varit tvungna att minska på trafiken på grund av den minskade passagerarmängden har rederierna fått permittera 2 500 finländska sjömän. I Helsingfors står Viking Lines m/s Gabriella och m/s Mariella samt Tallink Siljas m/s Silja Serenade. i Mariehamn stoppades Viking Lines m/s Rosella.

Finska skattebetalares medel delas ut till estniska och svenska staten

Försörjningsberedskapscentralens beslut att stöda fartyg som seglar under estnisk och svensk flagg innebär direkt ekonomiskt stöd till grannstaterna och ett missbruk av finländska skattebetalares pengar. 

- Försörjningsberedskapscentralen har grundats för att sköta finska statens försörjningsberedskap, och centralens verksamhet är skattefinansierad. Pengarna har inte samlats in för andra stater. Finlands försörjningsberedskapstransporter kan inte skötas av främmande stater.

Närmare 3 000 finländska sjöanställda är permitterade för tillfället. Permitteringarnas omfattning är enastående i den finska sjöfartens historia.

- Det här går illa, om inte tjänstemännen snabbt tar sitt förnuft till fånga och återtar beslutet att stöda ett estniskt och ett svenskt fartyg.

Till skillnad från sjöanställda som seglar under utländsk flagg betalar finländska sjömän sin skatt till Finland.

- Om vi återfår våra arbeten betalar vi också vår skatt till Finland. Speciellt de åländska kommunerna är nu i trångmål på grund av permitteringarna. I går, den 26 mars 2020, meddelade Mariehamn om nya permitteringar av hamnpersonal. Hundratals hushåll på öarna är utan inkomster på grund av permitteringarna.

Att dela ut finska skattemedel till främmande stater för att sköta deras sjötransporter är det mest hjärtlösa som man nu kan göra mot det egna landets företag och medborgare.

- Alla arbeten och medel skall nu riktas till finska företag så att vi klarar det här och folk har jobb, är de finländska sjöanställdas hälsning till statsmakten och tjänstemännen.