Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

27.3.2020

Suomalaiset 2 500 lomautettua merimiestä: Huoltovarmuuskeskuksen on heti peruttava ruotsalaisen ja virolaisen aluksen tukeminen

Viking Linen M/s Gabriella seisoo tällä hetkellä Helsingissä töitä vailla ja sen suomalainen miehistö on lomautettu.

Suomalaiset merimiehet vaativat Huoltovarmuuskeskusta perumaan heti päätöksen antaa taloudellista tukea Viron lipun alla olevalle M/s Megastarille ja Ruotsin lipun alla purjehtivalle M/s Galaxylle hoitaa Suomen huoltovarmuuskuljetuksia. Tällä hetkellä 2 500 suomalaista merimiestä on lomautettuna ja he haluavat työnsä takaisin.

- Onko virkamiehillä kadonnut järki päästä? Eikö siellä ymmärretä mitä varten Huoltovarmuuskeskus on perustettu?

- Suomen valtion ja virkamiesten on heti peruttava päätös tukea ja käyttää Viron ja Ruotsin lipun alla olevia laivoja Suomen huoltovarmuuskuljetuksissa. Työt on siirrettävä tältä istumalta suomalaisten, nyt työtä vailla olevien laivojen ja merimiesten hoidettavaksi.

Suomen elintarvikekuljetukset ja apteekkien lääkehuolto toimivat tällä hetkellä meriliikenteen huoltovarmuuskuljetusten varassa. Töitä ei ole ollut tarjolla kaikille suomalaisille merimiehille, koska varustamot ovat joutuneet lomauttamaan 2 500 suomalaista merimiestä matkustajaliikenteen vähenemisen johdosta. Helsingissä satamassa seisoo Viking Linen M/s Gabriella ja M/s Mariella sekä Tallink Siljan M/s Silja Seranade. Maarianhaminassa seisomaan pistettiin Viking Linen M/s Rosella.

Suomalaisten veronmaksajien keräämiä varoja syydetään Viron ja Ruotsin valtioille


Huoltovarmuuskeskuksen päätös tukea Viron ja Ruotsin lipun alla purjehtivia laivoja on suoraa taloudellista naapurivaltioille ja suomalaisten veronmaksajien rahojen väärinkäyttämistä.

- Huoltovarmuuskeskus on perustettu Suomen valtion huoltovarmuuden hoitoon ja keskuksen toimintaa ylläpidetään verovaroin. Näitä varoja ei ole kerätty muiden valtioiden käyttöön. Suomen huoltovarmuuskuljetukset eivät voi olla vieraan valtion varassa.

Jo lähemmäs 3 000 suomalaista merenkulkijaa on tällä hetkellä lomautettuna. Joukkolomautuksen suuruus on ainutlaatuinen koko suomalaisessa merenkulun historiassa.

- Tästä ei varmasti seuraa hyvää, jos virkamiesten päähän ei palaa nyt nopeasti järki perua päätöstä tukea virolaista ja ruotsalaista alusta.

Suomalaiset merimiehet maksavat työstään verot Suomeen toisin kuin muiden lippujen alla purjehtivat merenkulkijat.

- Jos saamme työmme takaisin, maksamme työstämme myös verot Suomeen. Etenkin Ahvenanmaan kunnat ovat tällä hetkellä taloudellisissa ongelmissa lomautusten seurauksena. Maarianhaminassa ilmoitettiin eilen 26.3.2020 uusista lomautuksista satamassa. Sadat kotitaloudet ovat saarilla ilman tuloja lomautusten seurauksena.

Suomalaisten verovarojen syytäminen vieraan valtion merikuljetusten hoitoon on sydämettömintä, mitä oman maan yrityksiä ja kansalaisia kohtaan voi tällä hetkellä tehdä. 

- Kaikki työt ja eurot on kohdennettava nyt suomalaisille yrityksille, jotta tästä selvitään ja ihmisille on töitä tarjolla, suomalaiset merenkulkijat lähettävät valtiovallalle ja virkamiehille terveiset.