Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

23.1.2018

FFC-beslutsfattarna: Regeringen måste skrota aktiveringsmodellen och avstå från planerna på ytterligare åtstramningar av arbetslöshetsskyddet

De ungefär 600 beslutsfattare inom FFC-förbunden som samlades 23.1.2018 kräver att regeringen upphäver aktiveringsmodellen som behandlar de arbetslösa orättvist. Beslutsfattarna inom förbunden påminner om att arbetslöshetsskyddet och uppsägningsskyddet bildar en helhet, och att regeringen nu har försvagat båda delarna.

Beslutsfattarna inom FFC-förbunden kräver att regeringen upphäver aktiveringsmodellen inom arbetslöshetsskyddet.

– Medborgarinitiativet om att upphäva aktiveringsmodellen samlade snabbt 130 000 underskrifter. Initiativet förtjänar en noggrann behandling i riksdagen, redan under den här valperioden, betonar beslutsfattarna inom förbunden.

– Aktiveringsmodellen är en nedskärning av arbetslöshetsskyddet som strider mot konkurrenskraftsavtalet, och som sådan är den ett allvarligt misstag av regeringen.

Ungefär 600 personer som sitter i de beslutande organen i FFC:s medlemsförbund samlades 23.1.2018 tisdag i Helsingfors. De kräver att regeringen slutar bereda den andra aktiveringsmodellen, som ytterligare skulle skärpa karenserna.

– Nedskärningarna och åtstramningarna av arbetslöshetsskyddet leder redan nu till orimliga situationer. Man hjälper inte människor att hitta jobb genom att slå ner på dem.

I stället för att straffas behöver de arbetslösa uppmuntran, stöd och ändamålsenliga tjänster. Det är viktigt att de arbetslösa själva är aktiva och det stöder man bäst genom positiva incitament.

– FFC fortsätter utveckla arbetslöshetsskyddet, kommer med nya förslag på hur skyddet kan förenklas samt hur arbete och socialskydd kan kombineras så att det blir lättare att ta emot arbete.

– Företagen och arbetsgivarna måste också ta större ansvar för sysselsättningen och för att hjälpa de arbetstagare man säger upp att få nytt jobb. 

Beslutsfattarna inom förbunden påminner om att arbetslöshetsskyddet och uppsägningsskyddet bildar en helhet, och att regeringen nu har försvagat båda delarna. Försämringarna av arbetslöshetsskyddet får inte heller utnyttjas till att driva igenom försämringar av anställningsvillkoren.