Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

27.11.2019

Julfriden återvände till Posten – parterna hittade en lösning på den sega tvisten om sorteringen

Medieförbundet slängdes ut från förhandlingsbordet. Konflikten utvecklades till ett gemensamt prov på fackföreningsrörelsens styrka när det gäller att visa att det inte är möjligt att försämra anställningsvillkoren. Att tvisten kunde lösas påverkar troligen också de pågående och kommande kollektivavtalsförhandlingarna.

TEXT: JUHANI ARO

Konflikten som ursprungligen gällde 700 paketsorterare vid Posten kunde lösas under veckoslutet och i dag, när parterna godkände riksförlikningsmannen Vuokko Piekkalas medlingsbud. Svaren gavs klockan 10 på morgonen 27.11.2019. Därmed avslutades alla strejker och sympatistrejker.

Först enades parterna sinsemellan om tvisten som gällde de 700 paketsorterarna, och därefter kunde den huvudsakliga tvisten lösas genom Piekkalas medlingsbud.

Tvisten om de 700 paketsorterarna bromsade förhandlingarna, och den löste man genom att lösgöra paketsorterarna från Medieförbundets och Industrifackets avtal till ett eget avtal, som ingicks mellan PAU och Palta. Enligt Paltas direktör Tuomas Aarto är avtalet till största delen likadant som huvudavtalet, och lönerna förblir oförändrade. Affärsöverlåtelsen består, men paketsorterarna omfattas i fortsättningen av PAU:s avtal, vilket också ursprungligen var fallet.

PAU:s ja Paltas huvudavtal, som gäller 10 000 personer, sträcker sig fram till slutet av oktober 2021. Avtalet om de 700 paketsorterarna är lite längre och gäller fram till slutet av januari 2022.

Arbetstidsförlängningen som ingick i konkurrenskraftsavtalet förblir i kraft och lönehöjningarna binds till den nivå som man i framtiden enas om inom teknologiindustrin och den kemiska basindustrin. Arbetsskiften blir flexiblare.

När uppgörelsen hade nåtts var PAU:s ordförande Heidi Nieminen nöjd över att de långa och besvärliga avtalsförhandlingarna var slut. Hon påpekade att postarbetarna fortfarande är lågavlönade.

- Det finns ingen mån att sänka deras löner, sa Nieminen.

Att man nådde en uppgörelse innebär också att fackförbunden kan upphäva de omfattande sympatistrejker som har börjat och som har utlysts. Konflikten fick stora proportioner när de andra fackförbunden, bland dem Sjömans-Unionen, gav PAU sitt stöd genom sympatistrejker.

Konflikten utvecklades till ett gemensamt prov på fackföreningsrörelsens styrka när det gäller att visa att det inte är möjligt att försämra anställningsvillkoren. Att tvisten kunde lösas påverkar troligen också de pågående och kommande kollektivavtalsförhandlingarna.

Mer om ämnet i nästa nummer av tidningen Sjömannen.