Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

16.6.2017

Sommarjobbar du? Gå med i Unionen!

Kom ihåg att ansluta dig till fackförbundet, när du sommarjobbar ombord på ett fartyg.

Arbetstagare som jobbar till sjöss (både på hav och insjöar) har ett eget fackförbund, Sjömans-Unionen. Som medlem får du ta del av förbundets tjänster och förmåner. Sjömans-Unionen driver sjöfararens sak eftersom Unionen förhandlar om branschens kollektivavtal. I kollektivavtalen kommer man överens om arbetsuppgifternas minimilöner samt arbets- och vilotider och semester. 

De arbetstagare, som på hösten påbörjar eller fortsätter sina studier, är under studieperioden befriade från medlemsavgift genom att meddela om detta till medlemsregistret; till exempel: 15.8.2017 – 31.5.2019 (det uppskattade datumet då studierna upphör).

Ifall du studerar vid sidan av arbetet ska medlemsavgift alltid betalas. Medlemsavgift ska betalas på all skattepliktig förvärvsinkomst oberoende av om arbetet utförs i land eller till sjöss. Medlemsavgiften är 1,55 % av din bruttoinkomst (skattepliktig inkomst).

Ifall du arbetar i land, be då om referensnummer för inbetalningen av medlemsavgifterna från medlemsregistret jasenrekisteri@smu.fi

FFC:s Sommarjobbarinfo ger råd till sommarjobbare; www.kesaduunari.fi/svenska ; tel. 0800 179279

I ärenden som gäller lagar och avtal som tillämpas på arbete till sjöss är det dock alltid bäst att fråga fartygets förtroendeman eller Unionens ombudsman. Förtroendemännen finns ombord på fartygen just för dig!

Följ med Sjömans-Unionens hemsidor och bli medlem genom att klicka här: https://www.smu.fi/pa-svenska/jaseneksi/liity-jaseneksi/