Suomen Merimiesunioni logo
Näytä alasivut

Bli medlem

 

Genom att fylla i nedanstående blankett blir du medlem i Finlands Sjömans-Union och Transportbranschens Arbetslöshetskassa.

Så här fyller du i blanketten: Fyll i alla obligatoriska fält i blanketten och tryck på skicka-knappen. Din elektroniska medlemsansökan skickas till Finlands Sjömans-Unions medlemsregister för behandling.

Arbetande medlem: Fyll också i de fält i blanketten som rör din anställning.

En arbetslös: En arbetslös som är bosatt i Finland och som uppfyller de i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställda kriterierna, är berättigad att erhålla de förmåner som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Mer info www.tyj.fi

OBS! Vid förflytning av ditt medlemskap från ett utländskt fackförbund samt arbetslöshetskassa till Finlands Sjömans-Union:

Observera att du själv bör skriftligt ansöka om utträde ifrån ditt tidigare fackförbund samt arbetslöshetskassa, så att dina betalningar av medlemsavgifter upphör dit.

Fält markerade med stjärna (*) är obligatoriska

Medlemsansökning och fullmakt

Finlands Sjömans-Union FSU rf
Transportbranschens Arbetslöshetskassa

John Stenbergs strand 6
00530 Helsingfors

Bli medlem