Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

19.11.2019

FSU:s stödåtgärder till Post- och logistik-unionens PAU:s pågående strejk


Finlands Sjömans-Unions styrelse har vid sitt möte idag 14.11.2019 beslutat att vidta följande stödåtgärder till Post- och logistik-unionens PAU:s pågående strejk

Måndag 18.11.2019 med början kl. 06

Ombord på förbindelsefartygen, färjorna inklusive vajerfärjorna i inrikesfart samt ombord på last- och ropax -fartygen samt passagerarfartygen i utrikesfart tas inte mera Postens transporter, utan dessa transporter förblir stående i hamnarna.

Torsdag 21.11.2019 med början kl. 06

Ombord på utrikesfartens ropax -fartyg och passagerarfartyg avslutas hanteringen av last så, att det in på bildäcken inte mera tas långtradare, tankbilar, lösa släp eller liknande. Utöver detta kan det dock transporteras personbilar och bussar på bildäcken.

Sjömans-Unionens medlemmar som arbetar ombord på isbrytarna och som arbetar i isbrytaruppgifter följer inte med fartygen ut till sjöss. De utför dock sådana till dem hörande arbetsuppgifter som de normalt utför i hamn.

Måndag 25.11.2019 med början kl. 06

Utrikesfartens last-, ropax- och passagerarfartyg, under finsk flagg och som anländer finsk hamn efter kl. 06, blir liggande i hamn och medlemmar av Finlands Sjömans-Union följer inte längre med fartygen ut till sjöss. De utför dock sådana till dem hörande arbetsuppgifter som de normalt utför i hamn.

Stödåtgärdernas varaktighet

Stödåtgärderna varar tills det att Posten och dess arbetstagares representant Post- och logistik-unionen PAU uppnår en lösning, eller tills det att annat meddelas senare.

Sjömans-Unionen fördömer Postens åtgärder gällande nedskärningen av deras arbetstagares löne- och arbetsvillkor samt försöket till att bryta PAU:s lagliga strejk och kommer vid behov att överväga stödåtgärdernas omfattning.

**********************