Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

29.9.2020

Sjömans-Unionens kongress: Sänk inte den finska sjöfarten!

Med anledning av coronapandemin är nästan hälften av de 6 700 finska sjömännen permitterade och resterande hotas också av permittering. Antalet permitteringar i en enskild yrkeskår kan jämföras med en orkan som slår tio meter höga vågor mot land. Barometern förutspår att vinden kommer att hårdna ytterligare. Vad som blir kvar beror framför allt på politikernas förståelse för och beslut om den inhemska sjöfarten.

I den finska trafikljusmodellen används bara två färger: röd eller grön. I den europeiska modellen används tre färger, där gränsen för rött är 50 sjukdomsfall per 100 000 personer. I Finland är gränsen 25. Reserestriktionerna som ändras varje vecka har gjort människor försiktiga. De reser inte längre med båt.

Coronapandemin lyfte fram Finlands geografiska läge på en ö bakom havet. Sjövägarna är vår bro och försörjningsberedskapsväg till den övriga världen. Fartyg under finsk flagg och inhemsk besättning har transporterat mat och varor till inhemska affärer, läkemedel till apotek och råvaror till industrin även under coronapandemin. Samhällets funktion är beroende av oljetransporter, som skötts helt med finsk besättning och tonnage.

Inhemska rederier sysselsätter finska sjömän och betalar skatt till Finland och inte till länder bakom viken, som konkurrerande rederier gör. Coronapandemin har knuffat de inhemska rederierna i den djupaste ekonomiska krisen på 30 år. I flera rederier har man levt på lånade pengar sedan våren.

För Finland är det inte bra om de finska fartygen försvinner och ersätts av dålig utrustning från utlandet där man inte följer arbetsvillkoren. Hotet är verkligt, då bekvämlighetsflaggade fartyg trafikerar regelbundet till Finland. I början av september blockerades ett fartyg under panamansk flagg i Raumo på grund av besättningens lönefordringar och olagliga arbetsförhållanden. Sex av besättningsmedlemmarna hjälptes av fartyget under polisskydd.

Traficom kastar dessutom mer vatten på kvarnen, då de öppnade en konkurrensutsättning av sjötrafikens försörjningsberedskapsrutter för alla EU-flagg. Fortsatta försörjningsberedskapstransporter på finska fartyg och med finsk besättning måste tryggas. Hotet är att Finland mister sitt nationella tonnage och därmed sin funktionella självständighet i kristid. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK publicerade nyligen en studie som lyfte fram Finlands högklassiga kompetens som en av sjöklusterns styrkor. Det är inte bara järn och fartyg, utan också inhemska sjöfartskunskaper.

Finska sjömän behövs nu och i framtiden. Finland har specialkunskaper om såväl isbrytare och oljetankers som farledsskötsel och såklart frakt- och passagerarfartygstrafik. Coronapandemin ökade det inhemska resandet, och skärgårdens förbindelsefartyg och färjor visade sin popularitet.  Finländarna upptäckte insjöarna och kanalerna. Många kryssade på insjöar och kanaler på sin inhemska semester.

Finska passagerare vill ha service på sitt hemspråk, dvs. finska eller svenska. Ett förståeligt språk är en viktig säkerhetsfråga. M/s Amorellas grundstötning den 20 september och evakueringsåtgärderna som följde visade att den finska besättningens säkerhetskunskaper är av världsklass.

I undantagsförhållanden kan Finland bara förlita sig på fartyg och besättning under finsk flagg.