Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

29.9.2020

Merimies-Unionin edustajakokous: Älkää upottako suomalaista merenkulkua!

Koronapandemian johdosta suomalaisista 6 700 merimiehestä lähes puolet ovat lomautettuina ja loputkin lomautusuhan alla. Lomautusten määrä yhdessä yksittäisessä ammattikunnassa on verrattavissa hirmumyrskyyn, joka lyö kymmenmetriset aallot kohti mannerta. Ilmapuntarilukemat ennustavan tuulen entisestään kovenevan. Mitä jää jäljelle, riippuu ennen kaikkea poliitikkojen ymmärtämyksestä ja päätöksistä kotimaista merenkulkua kohtaan.

Suomalaisessa liikennevalomallissa on käytössä vain kaksi väriä: punainen tai vihreä. Euroopan mallissa on käytössä kolme väriä, jossa punaisen raja on 50 tautitapausta 100 000 henkeä kohden. Suomessa on raja 25. Viikon välein muuttuvat matkustusrajoitukset ovat tehneet ihmisistä varovaisia. He eivät enää matkusta laivalla.

Koronapandemia toi esiin Suomen maantieteellisen sijainnin saaressa merten takana. Meritiet ovat siltamme ja huoltovarmuustiemme muuhun maailmaan. Suomen lipun alla olevat alukset ja kotimainen miehistö ovat kuljettaneet kotimaan kauppoihin ruokaa ja tavaroita, apteekkeihin lääkkeitä sekä teollisuudelle raaka-aineita myös koronapandemian aikana. Yhteiskunnan toimivuus on riippuvaisia öljykuljetuksista, joita on hoidettu aukottomasti suomalaisella miehistöllä ja tonnistolla.

Kotimaiset varustamot työllistävät suomalaisia merimiehiä ja maksavat veronsa Suomeen eivätkä lahden taa kuten kilpailijavarustamot. Koronapandemia on sysännyt kotimaiset varustamot syvimpään taloudelliseen ahdinkoon 30 vuoteen. Useissa varustamoissa on eletty keväästä lähtien lainarahan turvin.

Suomen kannalta ei ole hyvä asia, jos suomalaiset alukset katoavat ja niiden tilalle tulee ulkomailta huonokuntoista kalustoa, jossa ei noudateta työehtoja. Uhka on aito, sillä Suomeen liikennöi säännöllisesti mukavuuslippujen alla olevia aluksia. Raumalle pysäytettiin syyskuun alussa miehistön palkkasaatavien ja laittomien työolosuhteiden tähden Panaman lipun alla purjehtinut laiva. Kuusi miehistön jäsentä avustettiin laivasta pois poliisin turvatessa operaatiota.

Ja lisää vettä myllyyn heittää Traficom, joka avasi meriliikenteen huoltovarmuusreittien kilpailutuksen kaikille EU-lipuille. Huoltovarmuuskuljetusten jatkuminen suomalaisilla aluksilla ja miehistöillä on varmistettava. Uhka on, että Suomi menettää kansallisen laivastonsa ja sitä myöten toiminnallisen itsenäisyytensä kriisiaikoina. Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus julkaisi vast’ikään tutkimuksen, joka toi esiin Suomen korkeatasoisen osaamisen meriklusterin vahvuutena. Se ei ole vain rauta ja laivat, vaan myös kotimainen merimiesosaaminen.

Suomalaisia merimiehiä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Suomesta löytyy erikoisosaamista niin jäänmurtajilta, öljytankkereilta kuin väylänhoidostakin rahti- ja matkustajalaivaliikennettä unohtamatta. Koronapandemia lisäsi kotimaan matkailua ja saariston yhteysalukset, lautat ja lossit osoittivat suosionsa.  Suomalaiset löysivät sisävedet ja kanavat. Sisävesillä risteiltiin paljon ihmisten lomaillessa kotimaassa.

Suomalaiset matkustajat haluavat palvelua omalla äidinkielellään, eli suomeksi tai ruotsiksi. Ymmärrettävä kieli on vahvasti turvallisuuskysymys. M/s Amorellan karilleajo 20.9. ja sitä seuranneet evakuoimistoimet osoittivat suomalaisen miehistön turvallisuusosaamisen olevan maailman huippua.

Suomi voi luottaa poikkeusolosuhteissa vain Suomen lipun alla oleviin aluksiin ja miehistöihin.