Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

28.3.2022

Sjömans-Unionens Ålands avdelning utmanar Unionens avdelningar att hjälpa ukrainarna


Sjömans-Unionens Ålands avdelning stödjer ukrainare i nöd genom Finlands Röda Kors. Ålandsavdelningen skänker två euro per medlem för att hjälpa de krigsdrabbade ukrainarna.

Ålands avdelningen utmanar andra fackförbund i Sjömans-Unionen att hjälpa de ukrainare som drabbats av kriget.

Sjömans-Unionen donerade 5 000 euro för att hjälpa ukrainarna


Sjömans-Unionen har stött ukrainare i nöd genom Finlands Röda Kors. Sjömans-Unionen skänkte en euro per medlem till FRK för att hjälpa ukrainarna, alltså totalt fem tusen euro.