Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

23.11.2021

Sjömans-Unionens fullmäktige: Det finns jobb på finska fartyg, arbetskraft behövs

Så småningom introduceras nya fartyg under finsk flagg. Samtidigt lider sjöfarten av arbetskraftsbrist. Redan nu är det utmanande att hitta finländska arbetskraft inom vissa sjöyrken.

Det finns mera arbete än det finns arbetskraft ombord på finländska fartyg. För närvarande rekryteras nya besättningar för flera nya fartyg som introduceras under finsk flagg.

Det råder till exempel skriande brist på fartygselektriker. Sådana finns knappt alls som arbetslösa eller permitterade, bekräftar kontaktpersonen Ville Käldström på Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrås Havsförmedling.

”Det finns jobb av alla slag ombord. Det kunde finnas flera finländska sjömän ”i reserven”. Speciellt ifråga om fartygens driftsmanskap är läget alarmerande.”

Det behövs arbetstagare för olika jobb på finländska fartyg: på däck (lättmatros, matros, purser och reparatör) samt i kök, restauranger och hyttavdelningar. Framtidsutsikterna för finländsk sjöfart är goda och det finns gott om arbete både nu och framöver.

Det har på senare tiden introducerats nya fartyg under finsk flagg, och flera är på väg. Det finns jobb i framtiden för kompetenta sjöfarare i vilken position som helst ombord, säger man på Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrås Havsförmedling.

Besättningarna på finländska passagerarfartyg är utmattade
 

Bland de branscher som drabbats hårdast av coronapandemin finns den finländska kryssningstrafiken. Den låg länge helt nere och startade på nytt först i somras. Tidvis jobbas det med mycket liten personalstyrka ombord på passagerarfartygen. Läget visar sig som utmattade sjöfarare och allt större sjukfrånvaro. Man gör nu med en mindre personal det som före coronapandemin sköttes med en normal personalstyrka.

En del av sjömännen som jobbar på passagerarfartygen har haft arbete bara bitvis. Det förefaller lite som om arbetsgivarna utnyttjar situationen och försöker göra det lilla antalet arbetstagare till ”det nya normala”.

Permitteringarna har speciellt drabbat de yngre sjöfararna och för dem som har familj är den ekonomiska situationen utmanande. En sjöfarare som får jobba bara under veckosluten kan inte försörja sig. Permitterade sjöfarare tvekar att ta emot tillfälliga jobb. Ibland erbjuds jobb med mycket kort varsel.