Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

25.10.2017

Sjömans-Unionen: sjöfartens stödsystem har möjliggjort sjöfart under finsk flagg


Fullmäktiges uttalande 25.10.2017

Utflaggning hotar ännu en gång inhemska passagerarfartyg. En grupp sannfinländska riksdagsledamöter har gjort ett lagförslag till riksdagen rörande halvering av inhemska passagerarfartygens arbetskraftskostnadsstöd. Lagförslagets undertecknare har gått i arbetsmarknadsorganisationen för turismoch restaurangtjänsterMaRas har som många år gjort lobbyarbete, där man tror att kvävning av en annan bransch skapar nytt arbete och inkomster till inlandet. Detta är en illusion. 

Passagerarfartygstrafiken på Östersjön fortsätter alltså, men fartygets flaggstat kan ändras, om riksdagen godkänner förslaget om halvering av passagerarfartygens stöd. Detta skulle göra tusentals finska sjömän arbetslösa och staten skulle förlora skatteinkomster. Har man beräknat ett pris på den finska sjömannens arbetslöshet.

Det är konstigt, att man försöker köra ned den finska sjöfarten i en situation, då handelsflottan som seglar under finsk flagg har vuxit under senare år. Sedan år 2010 har handelsflottan vuxit över 10 procent. Den har garanterat arbete och skatteinkomster samt garanterat kontinuitet i sjöfartsbranschen för vårt land. Annat är det i Sverige, där nästan hela frakttonnaget har utflaggats under de senaste tio åren. 

Av den finska exporten och importen går 90 procent sjövägen. Det är viktigt för vårt land, att en så stor del som möjligt av gods- och persontrafikens transporter går under finsk flagg. Passagerarfartygens andel av exporten är stor, av styckegodset till och med 60 procent.  

Landets regering har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för att granska företagsstöden. Sjöfartens stöd kan inte jämställas med andra företagsstöd. Den finska handelsflottan har ett så kallat arbetskraftskostnadernas återbetalningssystem i kraft, där rederiet erbjuder en arbetsplats åt sjömannen, som får lön av det och betalar lagstadgad skatt, social- samt pensionskostnader. Rederiet betalar dessa pengar till staten, som i sin del betalar pengarna till rederiet. I praktiken betyder detta, att branschen betalar sitt eget stöd själv.

I Finland skulle det mest förnuftiga vara att ta i bruk ett nettolönssystem. I och med den skulle man betala nettolön direkt till sjömannen och komma ifrån penningöverföringen mellan rederiet och staten. Övergång till ett nettolönssystem har också fått stöd av EU-kommissionen.

Finska arbetsmarknadsparterna har dragit sitt strå till stacken i de senaste årens kollektiva förhandlingar. Arbetskraftskostnaderna har nått en sådan nivå, som tillsammans med stödet möjliggör verksamhet i den internationella trafiken.

De asiatiska turisterna har hittat Skandinavien. Våra strandstäder, så som Helsingfors, kryssningsantal har vuxit explosionsartat under den gångna perioden. En Östersjökryssning är många resandes dröm. Nu, om någonsin, är det rätt tid att investera i den allt betydande inhemska sjöfarten, därför att turisterna som reser med fartygen, för med sig extra inkomster för restauranger och hotell på land.