Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

2.3.2017

Sjöfartsförbunden förfärades över blandbesättningen på Merikarhu

Maskinbefälsförbundet, Skeppsbefälsförbundet, Sjömans-Unionen

Pressmeddelande 2.3.2017

 

Sjöfartsförbunden förfärades över blandbesättningen på Merikarhu

 

Sjömännens fackförbund godtar inte anställningen av utländsk besättning på bevakningsfartyget Merikarhu. En del av befälet på Gränsbevakningsväsendets fartyg har också hämtats från utlandet.

Totalt hälften av den 20–30 man starka besättningen har annat än finskt medborgarskap.  

Skeppsbefälsförbundet, Sjömans-Unionen och Maskinbefälsförbundet betonar att Gränsbevakningsväsendets och dess fartygs huvuduppgift är att trygga säkerheten vid Finlands gränser och havsområde och delta i försvarsarbetet. Därmed ska Gränsbevakningsväsendets fartyg vara under strikt inhemsk kontroll. Utländska personer ska inte kunna hantera deras funktioner och teknologi. Det gäller även när fartyget sköter ett EU-uppdrag.

Gränsbevakningsväsendet har motiverat anställningen av utländska arbetstagare med att man fick ”kompetenta personer” och att Finland inte hade tillräckliga resurser.  Sjöfartsförbunden godtar inte förklaringarna, utan betraktar blandbesättningen som ett misstag.

– Det finns finländska yrkesmän för gränsbevakningsoperationer. För varje tjänst som tillsatts med en utländsk arbetstagare hade det funnits en utbildad finländare i behov av en arbetsplats, säger Fartygsbefälsförbundet verksamhetsledare Johan Ramsland.    

Sjömans-Unionens ordförande Simo Zitting är förundrad över Gränsbevakningsväsendets förfarande, framför allt då det just nu pågår diskussioner om att begränsa möjligheterna för personer med dubbelt medborgarskap att arbeta med strategiska uppgifter.  

Merikarhu har bevakat EU:s yttre gräns i Medelhavet och återvänder dit den 4 mars. 

Mer information

Sjömans-Unionen/ordförande Simo Zitting, tfn 0400 813079

Fartygsbefälsförbundet/verksamhetsledare Johan Ramsland, tfn 040 6672 227

Maskinbefälsförbundet/verksamhetsledare Robert Nyman, tfn 050 454 2767