Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

21.8.2020

M/S Silja Serenades Rigakryssningar blev sommarens passagerarfavorit

Under sommaren blev det igen möjligt för finländare att åka på kryssning då begränsningen av resor i närområdena upphävdes. På grund av den dåliga coronapandemisituationen i Sverige fick passagerarrederierna snabbt hitta på nya kryssningsrutter.

Tallink Silja Oy reagerade snabbt och öppnade på sommaren en ny rutt till Riga. Rutten trafikeras av M/S Silja Serenade som seglar under finsk flagg. Med kryssningen En dag i Riga fick fartygets besättning  arbetstillfällen som länge saknats, för fartyget låg hela våren sysslolöst i hamnen.

”Fartygets besättning var permitterad hela våren, men nu får alla jobb igen”, konstaterar en nöjd Satu Valapuro som jobbar som servitör på M/S Silja Serenade.

Bild: Jussi Kopra

Valapuro är också M/S Silja Serenades fartygsförtroendeman. Enligt henne har man under sommaren på M/S Silja Serenade kunnat erbjuda arbete inte bara åt de fastanställda utan också åt inhopparna. Dessutom har fartyget sysselsatt människor som permitterats från ett annat av Tallink Siljas finskflaggade fartyg, M/S Baltic Princess. Det är en god nyhet, för många människors ekonomi är helt beroende av sjöfarten.

Barnfamiljerna på kryssningen


Finländarna har också tagit emot de nya Rigakryssningarna entusiastiskt. Riga verkar att ha blivit ett nytt inneställe. Förutom resesällskapen och singelresenärerna har också barnfamiljerna hittat Rigakryssningarna.

”Kryssningarna har lockat folk verkligt väl. Vi har i medeltal haft 2 100 passagerare och också som minst cirka 1 800 kryssningsresenärer”, räknar Valapuro.

Kryssningarna från Helsingfors till Riga fortsätter till början av 2021.

På sommaren körde Tallinks och Silja Lines fartyg på ovanliga rutter så det är svårt att jämföra passagerarvolymer med tidigare somrar. Allt som allt har det varit ungefär hälften så många passagerare som under samma tid 2019. På rutten mellan Finland och Estland har det varit cirka 30 procent mindre.

Färre passagerare ombord, noggrannare städning


Man har fäst speciell uppmärksamhet vid hygienen och städningen av fartygen. Ombord och i hamnarna påminner man ständigt passagerarna om vikten av säkerhetsavstånd och handhygien, och passagerarna har möjlighet att tvätta och desinficera sina händer.

Bild: TallinkSilja

Man tar bara 75 procent av maximiantalet passagerare ombord och i Grande Buffet-restaurangen ordnar man under kvällen fyra serveringar för att sprida ut ätandet så att man kan undvika trängsel. Det är också bra att minnas att det finns gott om plats på fartygen och passagerarna har möjlighet att iaktta fysisk distansering då de rör sig.

Hälsoinformation i hamnarna


Helsingfors stad öppnade den 17.8.2020 sin första hälsoinformation för fartygspassagerare i Terminal 2 i Västra hamnen. Snart öppnas också informationskiosker i Olympiaterminalen och Skatuddens terminal samt i Hansaterminalen i Nordsjö. Också i Åbo hamn öppnas en motsvarande information.

Informationsstånden skall erbjuda passagerarna fakta om hur man förhindrar spridning av coronaviruset samt hänvisar passagerare med coronavirusliknande symptom till coronavirustest. Åtminstone i nuläget görs inte testet vid själva informationen utan passagerarna hänvisas till platser i Helsingfors där prover tas.

M/S Baltic Princess säkrar försörjningsberedskapen


Besättningen på M/S Baltic Princess är glad för att den har haft jobb under sommaren. Picknick-kryssningarna från Åbo till Mariehamn och tillbaka har varit populära. Varje dag kan man göra en 11 timmars skärgårdskryssning från Åbo. Utresan görs med M/S Galaxy och återresan från Mariehamn till Åbo med M/S Baltic Princess.

Bild: TallinkSilja

M/S Baltic Princess har gått i trafik nästan normalt hela våren och sommaren med samhällsviktig frakt, och samtidigt har fartyget tryggat de nödvändiga persontransporterna till Åland.

Planerna för hösten klarnar


Många fartyg låg i hamn under våren då de strängaste resebegränsningarna gällde. De två sista veckorna i juni och sedan juli medförde en liten lättnad för företaget. Hösten kommer att vara utmanande för hela resebranschen. Hos Tallink Silja koncentrerar man sig nu på att förbereda sig för olika scenarier under höst- och vintermånaderna.

Det finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer och företaget måste kunna reagera snabbt och smidigt då de nationella reglerna och rekommendationerna ändras, för att inte tala om pandemiläget.