Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

3.4.2022

Langh Ships M/s Laura, M/s Marjatta ja M/s Hjördis transporterar stål från Outokumpu i Torneå till nederländska Terneuzen

Langh Ships fartyg M/s Laura transporterar stålrullar från Outokumpus stålverk i Torneå till Outokumpus andra fabrik i nederländska Terneuzen. På resan tillbaka tar hon med sig stålskrot från t.ex. Dordrecht till Finland.

Rederiet Langh Ships fartyg Laura transporterar stålrullar från Outokumpus fabrik i Torneå till nederländska Terneuzen. På vägen tillbaka tar hon med sig stålskrot till Finland. Skrotet tas ombord i Dordrecht, som ligger strax utanför Rotterdam.

- Vid vinterförhållanden tar sjöresan från Torneå till Rotterdam ca fyra dagar. Om vi åker idag på tisdag är vi framme i Rotterdam på söndag, berättar befälhavare Niklas Holmberg.

Vid planeringen av fartygets tidtabell har man tagit hänsyn till eventuella förseningar eller t.ex. isförhållanden.

- Vi lyckades hålla tidtabellen ganska bra förra året. Isarna försenade alltså inte vår trafikering särskilt mycket.

Fartygsresan är en del av produktionsprocessen


Outokumpus stålverk i Torneå är Europas största produktionsanläggning för rostfritt stål. I Torneå tillverkar man årligen 1,6 miljoner ton rostfritt stål. Alla delar av förädlingskedjan sker på samma fabrik. Torneå har inga mellanlager för det färdiga stålet, utan fabrikens stålrullar körs direkt till ett fartyg som väntar i hamnen. Outokumpus logistik är alltså uppbyggd kring skeppning.

- I Torneå måste det hela tiden finnas ett fartyg i hamnen eftersom det inte finns några andra mellanlager för stålrullarna. Rullarna kommer bokstavligen ut heta från fabriken, så om det inte fanns ett fartyg i kajen som tar emot dem skulle man vara tvungen att stoppa produktionen – och det vore en total katastrof, förklarar befälhavare Niklas Holmberg fartygets betydelse för logistikkedjan.

Idag fungerar fartygen alltså som mobila mellanlager för fabrikerna.

- Torneårutten har sex linjefartyg och extrafartyg eftersom det alltid finns ett fartyg i Torneå hamn som produkterna från Outokumpu kan lastas direkt på.

Outokumpu tillverkar världens bästa rostfria stål
 

När stålrullarna har lastats på fartyget i Torneå sköter besättningen om luftfuktigheten och andra funktioner under sjöresan, så att rullarna är i rätt skick under resan och kan skickas för vidarebehandling i Terneuzen, där Outokumpu har sin vidarebehandlingsanläggning.

- I Terneuzen vidarebehandlas stålrullarna, varefter de fortsätter sin resa runt jorden.

I Terneuzen vidarebehandlas stålrullarna.

Outokumpu är Europas största stålverk. Företaget äger också fabriker i bl.a. Amerika och Sverige och är enligt befälhavare Holmberg en betydande ståltillverkare även i globala mått mätt. Det finns även ståltillverkare på andra håll i världen, som t.ex. i Asien, men deras rostfria stål håller inte lika hög kvalitet.

- Världens bästa stålsorter kommer från Outokumpu. Det bästa rostfria stålet i världen tillverkas vid Outokumpus stålverk.

Järnskrot från Dordrecht på returresan till Torneå
 

Efter att rederiet Langh Ships fartyg Laura har lämnat av stålrullarna i nederländska Terneuzen fortsätter det resan till Dordrecht intill Rotterdam för att lasta ombord järnskrot. Det används i Torneå för att tillverka stål. Ståltillverkningen baseras alltså till stor del på järnåtervinning.

- Anledningen till att Outokumpus stålverk ligger i finska Torneå är att det finns en ferrokromgruva nära fabriken (gruvan i Elijärvi). Krom är ett av de viktigaste råämnena i rostfritt stål och något vi på sätt och vis får ”från vår egen gård”, förklarar Holmberg.

Det behövs även andra beståndsdelar för att tillverka stål, som t.ex. nickel, som man i sin tur får från t.ex. järnskrotet som kommer till Torneå med fartygen. Skrotet är alltså en viktig del av produktionsprocessen.

- Därför är det oerhört viktigt att fartygstrafiken till Torneå fungerar, konstaterar befälhavare Holmberg.

Langh Ships Laura, Marjatta och Hjördis kör linjetrafik till Torneå
 

Rederiet Langh Ships tre fartyg Marjatta, Hjördis och Laura trafikerar till Torneå. Förutom Langh kör även tre nederländska fartyg linjetrafik till Torneå. Dessutom kör mindre fartyg till fabriken.

- Vad jag kan minnas var det 25 fartygsbesök per vecka under de livligaste veckorna i Torneå hamn. Det är mycket med tanke på att besöken bara rör en enda fabrik. Fartygen som sköter Outokumpu-fabrikens transporter är de enda som kommer till Torneå hamn.

Laura är 120 meter lång och 18 meter bred. Med full last är hon 7,2 meter djup.

- Fartyget har tre lastrum och liknar en liten containerfeeder, säger befälhavare Holmberg.

Det är ett stabilt fartyg med goda isegenskaper.

-Vi kommer ganska långt på egen hand och utan hjälp av isbrytare. Varje år kommer det dock ett och samma ställe – hård isvinter eller inte – där det finns vallar. Där behöver alla hjälp av en isbrytare. En sådan plats är vid Kemi 1 och uppåt. Det är en korsning i farleden Kemi-Torneå där ingen någonsin kommer förbi utan isbrytarens hjälp.

Stålrullarna färdas i vaggor i Langh Ships fartyg.

- Stålrullarna läggs i en slags kassetter, som fästs på containerplatserna. De är vaggor och kassetter som är lika stora som botten på ett 40 fots container och som har rännor där stålrullarna läggs för att vila och binds fast. Varje kassett tar fyra stålrullar. En stålrulle väger ca 15 ton, men det finns också mycket tyngre och lättare rullar.


Lyssna på Sjömansradio och befälhavare Niklas Holmbergs intervju (på finska).