Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

15.6.2020

M/t Masteran myynti hämmentää yhä: kuka myi Suomen suurimman tankkerin Masteran?

TEKSTI JA KUVAT: JUHA GRANATH

Suomen suurimman öljytankkerin, Masteran, vuosi sitten tapahtunut myynti ruotsalaispankin tytäryhtiölle hämmentää yhä.

Suomen huoltovarmuudesta vastaa työministeri Tuula Haatainen. Hänen mukaansa Masteran myi eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Huoltovarmuuskeskuksen yhdessä omistama Ssc Maslaiva Oy.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen mukaan Masteran myi Neste.

Säiliöalus Mastera purkaa Primorskista tuomaansa raakaöljylastia Nesteen Kilpilahden öljyjalostamolla. Purku kestää vuorokauden ja sen jälkeen on edessä uusi matka Venäjälle. Seuraava 100 000 tonnin täysi lasti odottaa hakijaansa Ust-Lugan satamassa.

Masteran sähkömies ja Merimies-Unionin pääluottamusmies Turo Ihalainen sanoo, että aluksen miehistö on viimeksi kuluneen vuoden aikana seilannut melkoisessa aallokossa: viime keväänä laiva siirtyi ruotsalaisomistukseen ja tänä keväänä koronavirus sekoitti pakkaa.

”Koronaepidemian alussa merimiehet eivät päässeet maihin kuin perustelluista syistä. Miehistöä ei myöskään ole vaihdettu ulkomailla maaliskuun jälkeen. Kaikki on mennyt kuitenkin hyvin, ja toukokuun lopulla Neste avasi sataman ulosmenoportit merimiehille”, Turo Ihalainen sanoo.

COVID-19-epidemia katoaa aikanaan, mutta uusiin pandemioihin ja uhkaaviin ympäristökriiseihin on syytä varautua entistä paremmin.

”Korona-aika on pannut miehistön miettimään, kuuluuko ruotsalaispankin tytäryhtiön omituksessa oleva Mastera enää kriisiaikoina Suomen huoltovarmuuteen. Vai oliko silloisen hallituksen ajatus tässä sama kuin Huoltovarmuuskeskuksella hengityssuojaimissa; rahalla ostetaan sitten kun tulee tarve”, Turo Ihalainen sanoo.

Masterassa on 42 hengen miehistö, josta laivalla on aina kerrallaan töissä puolet.

Omistaja määrää tehtävät


Suomen suurin raakaöljytankkeri Mastera siirtyi Huoltovarmuuskeskuksen ja Ilmarisen yhdessä omistamalle Single Ship Company -yhtiöille vuonna 2013. Myyjänä olivat Neste Oil ja Neste Shipping Oy. Talouselämä-lehti arvioi Masteran kauppahinnaksi noin 31 miljoonaa euroa.

Kun Mastera myytiin ruotsalaisen Skandinaviska Enskilda Bankenin tytäryhtiölle SEB Leasing Oy:lle 30.4.2019, hallitusvastuussa oli Juha Sipilän johtama toimitusministeriö.

Kesäkuussa 2019 Antti Rinne (sd) muodosti uuden hallituksen. Elokuussa Merimies-Unionin pääluottamusmies Ihalainen esitti huolen Masteran myynnistä ja sanoi Iltalehdessä: ”Merimiehet huutavat liikenneministeri Sanna Marinin ja pääministeri Antti Rinteen perään.”

Huutoon tuli vastaus vuotta myöhemmin, mutta hieman yllättävältä taholta. Kansanedustaja Kaisa Juuso (ps) esitti huhtikuussa huoltovarmuudesta vastaavalle ministerille Tuula Haataiselle kirjallisen kysymyksen Masteran myynnistä.

”Koronapandemian ja siihen liittyvän maskiskandaalin vuoksi Suomen huoltovarmuusasiat olivat ajankohtaisia huhtikuussa. Samassa huolestuin Suomen öljykuljetusten turvaamisesta kriisitilanteessa”, Kaisa Juuso sanoo.

Merimies-Unionin pääluottamusmies Turo Ihalainen ihmettelee, että asia nousi poliittisissa piireissä esiin vasta koronaepidemian takia.

”Nyt on tajuttava, että Suomen on omistettava rauta itse ja huolehdittava, että suomalainen osaaminen tankkilaivoissa säilyy. Kriisitilanteissa ei maailmalta apua rahalla saa”, Turo Ihalainen sanoo.

Suomen huoltovarmuuden kannalta Mastera-tankkeri on tärkeä, koska se on ainoa säännöllisesti raakaöljyä Suomeen tuova säiliöalus. Kriisitilanteessa omistaja kuitenkin määrää aluksen tehtävät.

Kuka myi Masteran?


Kansaedustaja Kaisa Juuso esitti 22.4.2020 työministeri Tuula Haataiselle kirjallisen kysymyksen. Juuso pyysi vastausta mm. kysymyksiin ”Miksi Suomen öljynkuljetuksia turvaava tankkeri myytiin Ruotsiin” ja ”Ylittikö Huoltovarmuuskeskus toimivaltansa myydessään M/t Masteran”.

Ministeri Haataisen 11.5.2020 päivätyssä vastauksessa todetaan:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan säiliöalus Mastera siirtyi 29.4.2019 SEB Leasingin Oy:n omistukseen. Aluksen edellinen omistaja oli Ssc Masalaiva Oy.

Ssc Masalaiva oli M/t Masteran omistusta varten perustettu yhtiö, jonka omistivat Huoltovarmuuskeskus (50%) ja eläkeyhtiö Ilmarinen (50%). Aluksen myyjä oli Ssc Masalaiva.

 Kansanedustaja Kaisa Juusoa ei ministerin vastaus tyydytä.

”Ministeri ei vastaa siihen, ylittikö Huoltovarmuuskeskus toimivaltuutensa myydessään M/t Masteran aikana, jolloin Suomessa ei ollut toimivaltaista hallitusta vaan eronpyyntönsä 8.3.2019 jättänyt Sipilän hallitus jatkoi toimintaansa toimitusministeriönä”, Kaisa Juuso sanoo.

Kansaedustaja Juuso painottaa kirjallisessa kysymyksessään, että oikeuskansleri on 5.3.2019 ja 15.3.2019 antamissaan lausunnoissa todennut, että toimitusministeriölle kuuluvat vain välttämättömät rutiiniasiat ja sekä sellaiset kiireelliset asiat, jota ei voi siirtää tulevalle hallitukselle.

”Mielestäni Masteran myynti on huoltovarmuuden kannalta sen verran suuri asia, että se olisi pitänyt siirtää kevään hallitusneuvotteluiden ja hallituksen muodostamisen jälkeiseen aikaan”, Kaisa Juuso sanoo.

Merimies-lehti kysyi Huoltovarmuuskeskukselta, miksi se myi 29.4.2019 osuutensa Masterasta SEB Leasing -yhtiölle. Vastaus yllätti. Aluksen myyjä ei ollutkaan ministeri Haataisen mainitsema Ssc Maslaiva.

”Masteraa koskeva Huoltovarmuuskeskuksen ja Ilmarisen sopimus umpeutui 29.4.2019. Sen mukaan Mastera siirtyi Nesteen omistukseen. Neste päätti Masteran myymisestä SEB Leasingille sekä aluksen aikarahtaamisesta Nesteelle”, Huoltovarmuuskeskuksen johtaja Sauli Savisalo sanoo.

Merimies-lehti kysyi myös työ- ja elinkeinoministeriöstä, miksi Mastera piti myydä ennen kuin korvaavat alukset oli hankittu?

”Masteraa koskeva Huoltovarmuuskeskuksen ja Ilmarisen sopimus umpeutui huhtikuussa 2019. Sopimuksen mukaan Mastera siirtyi Nesteen omistukseen”, työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Antti Neimala vastaa.

Ristiriitaiset tiedot Masteran myyjästä yllättävät Merimies-Unionin pääluottamusmiehen Turo Ihalaisen.

”Meillä on ollut käsitys, että se oli Huoltovarmuuskeskuksen ja Ilmarisen omistama Ssc Maslaiva Oy, joka myi Masteran”, Turo Ihalainen sanoo.

Vuosi sitten Masteran miehistö ihmetteli aluksen myynnin ajankohtaa. Silloinen liikenneministeri Anne Berner (kesk.) oli valittu vain pari kuukautta ennen Masteran myyntiä ruotsalaisen SEB-pankin hallitukseen.

Öljyn huoltovarmuus yritysten vastuulla


Suomalaisella miehistöllä seilaava Mastera on lähdössä öljynhakumatkalle Ust-Lugan satamaan. Pääluottamusmies Turo Ihalaisen työpäivä on mennyt aluksen dieselgeneraattorin huollossa.

”Mastera on valmistunut vuonna 2003 ja öljytankkerien käyttöikä on parikymmentä vuotta. Vaikka sen aika on pian täysi, niin kyllä se sen jälkeenkin jossakin maailman merillä seilaa. Alus on hyvässä kunnossa”, Turo Ihalainen sanoo.

Ruotsalaispankin tytäryhtiön omistukseen siirtyneen Masteran miehistöä on askarruttanut myös aluksen asema Suomen huoltovarmuudessa.

”Emme edes tiedä, kuuluuko Mastera enää Suomen huoltovarmuuteen. Huolestusta herättää myös tulevien tankkerien omistussuhteet, tulevatko ne Suomen lipun alle ja miten käy suomalaisten työpaikkojen”, Ihalainen luettelee.

Energiayhtiö Neste korvaa aikarahtaamansa öljytankkerit Masteran ja M/t Stena Arctican kahdella aframax-luokan aluksella. Korealaiselta telakalta tilattujen tankkerien hinta on noin 140 miljoonaa dollaria. Alukset valmistuvat vuoden 2021 lopulla.

”Neste ei omista uusia aluksia, vaan ne aikarahdataan Nesteen käyttöön. Tämä ei kuitenkaan vähennä alusten kykyä huolehtia raakaöljyn toimitusvarmuudesta”, Nesteeltä kommentoidaan.

Masterassa on suomalainen miehistö ja Stena Articassa sekamiehistö. Säilyykö tämä koostumus ja suomalainen merimiesosaaminen myös uusissa tankkereissa?


”Kansainvälisesti kilpailukykyinen kustannusrakenne mahdollistaa Suomen lipun alla toimivat säiliöalukset. Sekamiehitys on ollut käytössä suomalaisilla laivoilla noin 10 vuoden ajan. Siksi suomalaisia merimiehiä työskentelee suomalaisilla laivoilla jatkossakin”, Nesteeltä vastataan.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Antti Neimala sanoo, että ”Neste vastaa itse raakaöljynsä varmasta hankinnasta markkinaehtoisin toimin. Tämä on huoltovarmuuden kannalta luotettava ratkaisu.”

Kuuluvatko Nesteen tilaamat tankkerit Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeiksi määriteltyihin aluksiin, ylijohtaja Antti Neimala?


”Erilaisia aluksia ei virallisesti luokitella huoltovarmuuden näkökulmasta. Öljyn huoltovarmuuden kannalta keskeistä on yritysten oma varautuminen ja toimitusvarmuuden vahvistaminen”, ylijohtaja Neimala sanoo.

Myös kansanedustaja Kaisa Juuso ilmaisi kirjallisessa kysymyksessään huolensa Suomen öljy- ja merikuljetusten huoltovarmuudesta niin normaaliolojen kuin poikkeustilan vallitessa.

”Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu lause: Suomen huoltovarmuus turvataan kaikissa olosuhteissa. Mielestäni se edellyttää, että huoltovarmuudesta vastaavat alukset ovat suomalaisomistuksessa ja niissä on suomalainen miehistö”, Kaisa Juuso sanoo.

Merimies-Unionin pääluottamusmies Turo Ihalainen on seilannut Masterassa niin normaalioloissa kuin nyt poikkeustilan vallitessa.

”Kriisissä suomalainen osaaminen auttaa Suomea. Jos tämä nyt hukataan, sitä ei yhdessä vuosikymmenessä saada takaisin. Korona-aika on jo todistanut, että jokaisen hyvinvointivaltion kannattaa pitää ankkuriomistus raudassa sekä omat osaajat”, Turo Ihalainen sanoo.